Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2415. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 6905.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) se v prvem in drugem odstavku 3. člena število »60« nadomesti s številom »100«.
2. člen 
V drugem odstavku 16. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. opravlja naloge omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se s to uredbo uskladijo najpozneje v treh mesecih od njene uveljavitve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-23/2017
Ljubljana, dne 21. septembra 2017
EVA 2017-3130-0036
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost