Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017

Kazalo

2388. Obvestilo občinam in interesnim organizacijam, stran 6791.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1, 95/09 – odločba US, 21/13 – ZFDO-F) Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK)
O B V E Š Č A 
A. občinske in mestne svete;
B. interesne organizacije:
1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev,
2. Sindikate, zveze oziroma konfederacije sindikatov,
3. Poklicne organizacije obrtnikov,
4. Poklicne organizacije kmetov,
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
6. Univerze, visoke in višje šole,
7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev,
8. Poklicne organizacije raziskovalcev,
9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva,
ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da v skladu z Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.
I. 
Za poklicne organizacije iz točke B. 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. se štejejo:
– zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za območje države.
Za poklicne organizacije iz točke B. 3., 4. in 5. se štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v drugih poklicnih zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, organiziranih za območje države.
II. 
Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), najpozneje do nedelje, 22. 10. 2017 do 24.00 ure.
Kandidature za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov, se morajo volilnim komisijam neposredno vložiti do nedelje, 22. 10. 2017 do 24.00 ure.
III. 
Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije neposredno vložiti na DVK, Slovenska 54/IV, Ljubljana, najpozneje do ponedeljka, 23. 10. 2017 do 24.00 ure.
Kandidature za člana državnega sveta morajo interesne organizacije neposredno vložiti na DVK do ponedeljka, 23. 10. 2017 do 24.00 ure.
IV. 
Na podlagi II. točke Odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v sredo, 22. novembra 2017.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017.
V. 
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si).
Št. 041-20/2017-6
Ljubljana, dne 13. septembra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost