Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017

Kazalo

2382. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, stran 6776.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve 
1. člen 
Ta uredba določa odpravo vizumske obveznosti v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L št. 81 z dne 21. 3. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2017, str. 1).
2. člen 
Vizuma za bivanje v Republiki Sloveniji, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, ne potrebujejo begunci s priznanim statusom in osebe brez državljanstva, če je tretja država, v kateri prebivajo in ki jim je izdala potne dokumente, ena od teh držav: Andora, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Brunej, Čile, Črna gora, Gvatemala, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kolumbija, Mehika, Moldavija, Monako, Makedonija, Nova Zelandija, Peru, San Marino, Singapur, Srbija, Sveti sedež, Urugvaj, Venezuela, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati ter posebni upravni območji Ljudske republike Kitajske Hongkong in Macao.
3. člen 
Vizuma za bivanje v Republiki Sloveniji, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, ne potrebujejo begunci s priznanim statusom ter osebe brez državljanstva in druge osebe, ki nimajo državljanstva nobene države, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na Irskem in so imetniki priznane potne listine, ki sta jo izdala Združeno kraljestvo ali Irska.
4. člen 
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Sklep o odpravi vizumske obveznosti za begunce in osebe brez državljanstva, če imajo potne listine, ki so jih izdale tretje države, navedene v Uredbi Sveta (ES) št. 539/2001, Prilogi II (Uradni list RS, št. 19/10).
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-25/2017
Ljubljana, dne 14. septembra 2017
EVA 2017-1811-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost