Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2255. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 6458.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08 in 106/15) se v prvem odstavku 4. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
MIN
MAX
1
J014003
REFERENT IV
IV
0
14
24
2
J015001
ANALITIK V
V
0
18
28
3
J015002
BLAGAJNIK V
V
0
18
28
4
J015008
FINANČNIK V
V
0
19
29
5
J015011
KADROVIK V
V
0
19
29
6
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
7
J015014
KNJIŽNIČAR V
V
0
18
28
8
J015016
KOMERCIALIST V
V
0
18
28
9
J015017
KOORDINATOR V
V
0
18
28
10
J015022
ORGANIZATOR DELA V
V
0
18
28
11
J015026
PROGRAMER APLIKACIJ V
V
0
21
31
12
J015027
PROJEKTNI SODELAVEC V
V
0
21
31
13
J015028
RAČUNOVODJA V
V
0
19
29
14
J015030
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
SODELAVEC V
V
0
19
29
15
J015031
SAMOSTOJNI TEHNIK V
V
0
19
29
16
J015039
STROKOVNI SODELAVEC V
V
0
18
28
17
J015040
TEHNIK V
V
0
19
29
18
J016001
ANALITIK VI
VI
0
22
32
19
J016002
BLAGAJNIK VI
VI
0
22
32
20
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
23
33
21
J016012
INŽENIR VI
VI
0
23
33
22
J016013
KADROVIK VI
VI
0
22
32
23
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
22
32
24
J016015
KNJIŽNIČAR VI
VI
0
22
32
25
J016017
KOMERCIALIST VI
VI
0
22
32
26
J016018
KOORDINATOR VI
VI
0
22
32
27
J016021
OPERATER VI
VI
0
23
33
28
J016023
ORGANIZATOR DELA VI
VI
0
22
32
29
J016025
PROGRAMER APLIKACIJ VI
VI
0
24
34
30
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
24
34
31
J016028
REFERENT VI
VI
0
22
32
32
J016030
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
SODELAVEC VI
VI
0
23
33
33
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
22
32
34
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI
VI
0
24
34
35
J016044
VODILNI INŽENIR VI
VI
0
24
34
36
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
27
37
37
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
38
J017012
DIPLOMIRANI INŽENIR SPECIALIST VII/2
VII/2
0
30
40
39
J017013
DIPLOMIRANI INŽENIR VII/1
VII/1
0
27
37
40
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
28
38
41
J017019
FINANČNIK VII/2 (III)
VII/2
0
30
40
42
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
28
38
43
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
30
40
44
J017034
INŽENIR ZA KAKOVOST VII/1
VII/1
0
28
38
45
J017035
INŽENIR ZA KAKOVOST VII/2
VII/2
0
30
40
46
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
28
38
47
J017038
KADROVIK VII/2 (III)
VII/2
0
30
40
48
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
27
37
49
J017042
KNJIŽNIČAR VII/1
VII/1
0
27
37
50
J017043
KNJIŽNIČAR VII/2
VII/2
0
30
40
51
J017046
KOMERCIALIST VII/1
VII/1
0
26
36
52
J017048
KOORDINATOR PROJEKTOV VII/1
VII/1
0
28
38
53
J017049
KOORDINATOR PROJEKTOV VII/2
VII/2
0
32
42
54
J017052
KOORIDNATOR PODROČIJ VII/2
VII/2
0
33
43
55
J017073
PRAVNIK VII/1
VII/1
0
28
38
56
J017074
PRAVNIK VII/2
VII/2
0
32
42
57
J017075
PREVAJALEC VII/1
VII/1
0
28
38
58
J017078
PREVAJALEC VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
59
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
28
38
60
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
61
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
28
38
62
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
29
39
63
J017094
RAZVOJNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
28
38
64
J017097
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
65
J017098
REFERENT VII/1
VII/1
0
26
36
66
J017102
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
33
43
67
J017103
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
32
42
68
J017104
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
69
J017106
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
SODELAVEC VII/2
VII/2
0
30
40
70
J017117
SISTEMSKI ANALITIK VII/1
VII/1
0
28
38
71
J017118
SISTEMSKI ANALITIK VII/2
VII/2
0
32
42
72
J017119
SISTEMSKI INŽENIR VII/1
VII/1
0
28
38
73
J017138
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
30
40
74
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
28
38
75
J017143
STROKOVNI SVETNIK VII/2
VII/2
0
32
42
76
J017146
SVETOVALEC VII/1 (II)
VII/1
0
27
37
77
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
32
42
78
J017156
VARNOSTNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
28
38
79
J017157
VARNOSTNI INŽENIR VII/2
VII/2
0
32
42
80
J017163
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC VII/2
VII/2
0
30
40
81
J017171
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2
VII/2
0
32
42
82
J017173
ZDRAVSTVENI FIZIK VII/2
VII/2
0
30
40
83
J017906
SEKRETAR INŠTITUTA (NA JAVNEM ZAVODU DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
34
44
84
J017907
SEKRETAR INŠTITUTA (NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
38
48
85
J017914
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE I (NA JAVNEM ZAVODU 
Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
38
48
86
J017915
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE II (NA JAVNEM ZAVODU 
Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
34
44
87
J017919
VODJA NABAVNO PRODAJNE SLUŽBE (NA JAVNEM ZAVODU 
DO 200 ZAPOSLENIMI
VII/2
0
34
44
88
J017920
VODJA NABAVNO PRODAJNE SLUŽBE (NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI
VII/2
0
38
48
89
J017923
VODJA PODROČJA / ENOTE I – VII/2 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
34
44
90
J017924
VODJA PODROČJA / ENOTE I – VII/2 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/1
0
31
41
91
J017925
VODJA PODROČJA / ENOTE II – VII/1
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VII/1
0
30
40
92
J017926
VODJA PODROČJA / ENOTE II – VII/2
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
33
43
93
J017927
VODJA PODROČJA / ENOTE III – VII/1 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/1
0
30
40
94
J017928
VODJA PODROČJA / ENOTE III – VII/2 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
33
43
95
J017929
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-VI
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/1
0
29
39
96
J017930
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-VII/2
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VII/2
0
32
42
97
J018001
KOORDINATOR RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ VIII
VIII
0
32
42
98
J018002
KOORDINATOR ZA MEDNARODNE PROJEKTE VIII
VIII
0
35
45
99
J018004
SVETOVALEC VIII
VIII
0
40
50
100
J018006
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC VIII
VIII
0
32
42
101
J018007
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VIII
VIII
0
35
45
102
J018901
VODJA PODROČJA / ENOTE I – VIII
(VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VIII
0
37
47
103
J018902
VODJA PODROČJA / ENOTE II – VIII
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VIII
0
36
46
104
J018903
VODJA PODROČJA / ENOTE III – VIII (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VIII
0
35
45
105
J018904
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-VIII
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
VIII
0
34
44
106
J019001
KOORDINATOR RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ IX
IX
0
36
46
107
J019002
KOORDINATOR ZA MEDNARODNE PROJEKTE IX
IX
0
41
51
108
J019004
STROKOVNI SVETNIK IX
IX
0
36
46
109
J019005
SVETOVALEC IX
IX
0
41
51
110
J019007
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC 
Z DOKTORATOM IX
IX
0
36
46
111
J019901
VODJA CENTRA ZIC
IX
0
39
49
112
J019902
VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ
IX
0
43
53
113
J019903
VODJA PODROČJA / ENOTE I – IX
(VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
IX
0
41
51
114
J019904
VODJA PODROČJA / ENOTE II – IX
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
IX
0
40
50
115
J019905
VODJA PODROČJA / ENOTE III – IX
(VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
IX
0
39
49
116
J019906
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-IX
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI)
IX
0
38
48
117
J023004
STROJEPISKA III
III
0
14
24
118
J023005
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
11
21
119
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
14
24
120
J024003
KURIR IV
IV
0
14
24
121
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
16
26
122
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
19
29
123
J025005
DOKUMENTALIST V
V
0
17
27
124
J025006
LIKVIDATOR V
V
0
19
29
125
J025010
POSLOVNI SEKRETAR V
V
0
19
29
126
J025012
REFERENT V
V
0
17
27
127
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
128
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
22
32
129
J026003
DOKUMENTALIST VI
VI
0
22
32
130
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
131
J027001
DOKUMENTALIST VII/1
VII/1
0
26
36
132
J027002
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
30
40
133
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
26
36
134
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
30
40
135
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
10
20
136
J032001
ČISTILKA II
II
0
10
20
137
J032013
PERICA II
II
0
11
21
138
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
10
20
139
J032015
POMOŽNI LABORANT II
II
0
10
20
140
J033001
ČISTILKA III
III
0
11
21
141
J033009
KURIR III
III
0
13
23
142
J033023
TELEFONIST III
III
0
12
22
143
J033027
VRATAR III
III
0
12
22
144
J034008
EKONOM IV
IV
0
15
25
145
J034009
ELEKTRIČAR IV
IV
0
15
25
146
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
15
25
147
J034012
FINOMEHANIK IV
IV
0
15
25
148
J034018
GRAFIK IV
IV
0
15
25
149
J034023
KLEPAR IV
IV
0
15
25
150
J034024
KLJUČAVNIČAR IV
IV
0
16
26
151
J034030
KUHAR IV
IV
0
16
26
152
J034032
LABORANT IV
IV
0
16
26
153
J034034
LIVAR IV
IV
0
15
25
154
J034038
MIZAR IV
IV
0
16
26
155
J034049
PLASTIČAR IV
IV
0
15
25
156
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
15
25
157
J034056
REZKALEC IV
IV
0
15
25
158
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
15
25
159
J034066
STEKLOPIHALEC IV
IV
0
15
25
160
J034067
STROJNIK IV
IV
0
16
26
161
J034069
STRUGAR IV
IV
0
15
25
162
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
16
26
163
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
15
25
164
J034081
TISKAR IV
IV
0
16
26
165
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
16
26
166
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
15
25
167
J034089
VOZNIK IV
IV
0
14
24
168
J034092
VRTNAR IV
IV
0
16
26
169
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
15
25
170
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
171
J035007
DELOVODJA V
V
0
21
31
172
J035010
EKONOM V
V
0
18
28
173
J035014
FOTOGRAF V
V
0
17
27
174
J035017
GLAVNI VZDRŽEVALEC V
V
0
20
30
175
J035025
HIŠNIK V
V
0
18
28
176
J035035
KUHAR V
V
0
18
28
177
J035037
LABORANT V
V
0
18
28
178
J035040
MOJSTER STROKE V
V
0
20
30
179
J035045
OPERATER V
V
0
18
28
180
J035054
RADIOLOŠKI TEHNIK V
V
0
19
29
181
J035056
RECEPTOR V
V
0
17
27
182
J035059
SKLADIŠČNIK V
V
0
17
27
183
J035074
UPRAVNIK V
V
0
17
27
184
J035085
VOZNIK V
V
0
17
27
185
J035092
VZDRŽEVALEC V (I)
V
0
17
27
186
J036007
GLAVNI VZDRŽEVALEC VI
VI
0
24
34
187
J036009
LABORANT VI
VI
0
23
33
188
J036012
PROJEKTANT KONSTRUKTOR VI
VI
0
24
34
189
J036013
RADIOLOŠKI TEHNIK VI
VI
0
23
33
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
4. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih iz 2. člena tega aneksa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
5. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-10/2017/30
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3330-0036
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
 
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
Reprezentativni sindikat 
javnega sektorja
 
Branimir Štrukelj l.r.
SVIZ – Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-13 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 36/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti