Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2254. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del, stran 6455.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za zdravje, Marija Milojka Kolar Celarc, in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak,
in
Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, ki ga zastopa Katarina Kranj Marinček,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  št. 2 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
1. člen
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in uvrstitve delovnih mest s področja dejavnosti obvezne socialne varnosti v plačno skupino K.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine K) 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni 
razred brez napr.
Plačni razred z napr.*
1
K015001
NADZORNIK BOLNIŠKEGA STALEŽA
V
0
21
31
2
K015002
STROKOVNI DELAVEC I
V
0
19
29
3
K015003
STROKOVNI DELAVEC II
V
0
18
28
4
K015004
STROKOVNI DELAVEC III
V
0
17
27
5
K015005
STROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA I
V
0
21
31
6
K015006
STROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA II
V
0
20
30
7
K015007
KONTROLOR OBRAČUNOV ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
V
0
20
30
8
K015008
UPRAVNI REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
V
0
21
31
9
K016001
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I
VI
0
24
34
10
K016002
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC II
VI
0
23
33
11
K016003
VIŠJI REFERENT I
VI
0
23
33
12
K016004
VIŠJI REFERENT II
VI
0
22
32
13
K016901
VODJA ODDELKA IV
VI
0
26
36
14
K016902
VODJA SLUŽBE ZZZS IV
VI
0
26
36
15
K017001
KOORDINATOR DELOVNEGA PODROČJA
VII/2
0
35
45
16
K017002
NADZORNI ZDRAVNIK II
VII/2
0
39
49
17
K017003
NADZORNI ZDRAVNIK II SVETOVALEC
VII/2
0
40
50
18
K017004
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK II
VII/2
0
39
49
19
K017005
NOTRANJI REVIZOR I
VII/2
0
38
48
20
K017006
NOTRANJI REVIZOR II
VII/2
0
36
46
21
K017007
NOTRANJI REVIZOR III
VII/2
0
34
44
22
K017008
REVIZOR
VII/2
0
39
49
23
K017009
REVIZOR ZAVAROVANJA
VII/2
0
34
44
24
K017010
SAMOSTOJNI SVETOVALEC I
VII/2
0
33
43
25
K017011
SAMOSTOJNI SVETOVALEC II
VII/2
0
32
42
26
K017012
SAMOSTOJNI SVETOVALEC III
VII/2
0
31
41
27
K017013
SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV
VII/2
0
30
40
28
K017014
SEKRETAR ZAVODA
VII/2
0
43
53
29
K017015
STROKOVNI SVETOVALEC I
VII/1
0
29
39
30
K017016
STROKOVNI SVETOVALEC II
VII/1
0
28
38
31
K017017
STROKOVNI SVETOVALEC III
VII/1
0
27
37
32
K017018
STROKOVNI SVETOVALEC IV
VII/1
0
26
36
33
K017019
SVETNIK
VII/2
0
44
54
34
K017020
SVETOVALEC GENERALNEGA DIREKTORJA ZRSZ I
VII/2
0
39
49
35
K017021
SVETOVALEC GENERALNEGA DIREKTORJA ZRSZ II
VII/2
0
37
47
36
K017022
SVETOVALEC PODROČJA I
VII/2
0
36
46
37
K017023
SVETOVALEC PODROČJA II
VII/2
0
35
45
38
K017024
SVETOVALEC PODROČJA III
VII/2
0
34
44
39
K017025
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC I
VII/2
0
44
54
40
K017026
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC II
VII/2
0
43
53
41
K017027
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC III
VII/2
0
41
51
42
K017028
VIŠJI SVETNIK
VII/2
0
45
55
43
K017901
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE ENOTE I
VII/2
0
46
56
44
K017902
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE ENOTE II
VII/2
0
45
55
45
K017903
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE ENOTE III
VII/2
0
44
54
46
K017904
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE I
VII/2
0
46
56
47
K017905
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE II
VII/2
0
45
55
48
K017906
VODJA – DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE III
VII/2
0
44
54
49
K017907
VODJA – DIREKTOR PODROČJA I
VII/2
0
46
56
50
K017908
VODJA – DIREKTOR PODROČJA II
VII/2
0
45
55
51
K017909
VODJA – DIREKTOR PODROČJA III
VII/2
0
44
54
52
K017910
VODJA – DIREKTOR PODROČNE ENOTE IC
VII/2
0
46
56
53
K017911
VODJA – DIREKTOR SEKTORJA I
VII/2
0
46
56
54
K017912
VODJA – DIREKTOR SEKTORJA II
VII/2
0
45
55
55
K017913
VODJA – DIREKTOR SEKTORJA III
VII/2
0
44
54
56
K017914
VODJA IZPOSTAVE I
VII/1
0
36
46
57
K017915
VODJA IZPOSTAVE II
VII/1
0
35
45
58
K017916
VODJA IZPOSTAVE III
VII/1
0
34
44
59
K017917
VODJA NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE
VII/2
0
44
54
60
K017918
VODJA ODDELKA ZPIZ, ZRSZ I
VII/2
0
38
48
61
K017919
VODJA ODDELKA ZPIZ, ZRSZ II
VII/2
0
36
46
62
K017920
VODJA ODDELKA ZPIZ, ZRSZ III
VII/1
0
34
44
63
K017921
VODJA ODDELKA ZZZS I
VII/2
0
43
53
64
K017922
VODJA ODDELKA ZZZS II
VII/2
0
42
52
65
K017923
VODJA ODDELKA ZZZS III
VII/2
0
40
50
66
K017924
VODJA ODDELKA ZZZS IV
VII/2
0
39
49
67
K017925
VODJA SLUŽBE (ZPIZ, ZRSZ) I
VII/2
0
43
53
68
K017926
VODJA SLUŽBE ZPIZ, ZRSZ II
VII/2
0
42
52
69
K017927
VODJA SLUŽBE ZPIZ, ZRSZ III
VII/2
0
40
50
70
K017928
VODJA SLUŽBE ZPIZ, ZRSZ IV
VII/2
0
39
49
71
K017929
VODJA SLUŽBE ZZZS I
VII/2
0
38
48
72
K017930
VODJA SLUŽBE ZZZS II
VII/2
0
36
46
73
K017931
VODJA SLUŽBE ZZZS III
VII/1
0
34
44
74
K017932
VODJA URADA ZA DELO I
VII/2
0
38
48
75
K017933
VODJA URADA ZA DELO II
VII/1
0
37
47
76
K017934
VODJA URADA ZA DELO III
VII/1
0
36
46
77
K018001
NADZORNI ZDRAVNIK I
VIII
0
41
51
78
K018002
NADZORNI ZDRAVNIK I – SVETOVALEC
VIII
0
42
52
79
K018003
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK – KOORDINATOR
VIII
0
43
53
80
K018004
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK I
VIII
0
41
51
81
K018005
VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC I
VIII
0
40
50
82
K018006
VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC II
VIII
0
38
48
83
K018007
ZDRAVNIK IZVEDENEC I
VIII
0
41
51
84
K018008
ZDRAVNIK IZVEDENEC II
VIII
0
40
50
85
K018009
ZDRAVNIK PREDSEDNIK I
VIII
0
43
53
86
K018010
ZDRAVNIK PREDSEDNIK II
VIII
0
42
52
87
K018901
VODJA ODDELKA ZA NADZOR
VIII
0
45
55
88
K018902
VODJA ODDELKA ZA ZDRAVILA
VIII
0
45
55
89
K018903
VODJA ODDELKA ZDRAVSTVENE KOMISIJE
VIII
0
45
55
90
K018904
VODJA SLUŽBE ZA IZVEDENSTVO
VIII
0
45
55
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni 
razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015009
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V
V
0
21
31
2
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
22
32
3
J017021
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2
VII/2
0
38
48
4
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
5
J017136
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
6
J017137
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
7
J015901
VODJA SPREJEMNE PISARNE
V
0
21
31
8
J016901
VODJA GLAVNE PISARNE
VI
0
25
35
9
J023002
ADMINISTRATOR III
III
0
11
21
10
J024001
ADMINISTRATOR IV (I)
IV
0
15
25
11
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
19
29
12
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V
V
0
19
29
13
J025016
TAJNICA DIREKTORJA V (I)
V
0
19
29
14
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
15
J032027
TELEFONIST II
II
0
10
20
16
J033014
RECEPTOR III
III
0
14
24
17
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
15
25
18
J035056
RECEPTOR V
V
0
17
27
19
J035068
TEHNIČNI DELAVEC V (II)
V
0
19
29
20
J169002
VODJA TAJNIŠTVA GENERALNEGA DIREKTORJA
VI
0
26
36
«. 
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(sklepanje aneksov k pogodbam o zaposlitvi) 
Z zaposlenimi, ki imajo že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in se jim na podlagi tega aneksa spremeni samo šifra delovnega mesta, ni treba sklepati aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
5. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
6. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
7. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10101-3/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-2611-0041
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica za zdravje 
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
Po pooblastilu 
Nataša Kůs l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-10/2008-8 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 37/2.

AAA Zlata odličnost