Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2251. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del, stran 6443.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 4. člena Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S št. 2 
h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I) 
V Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni 
razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
I012001
DELAVEC V KMETIJSTVU II
II
0
10
20
2
I012002
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU II
II
0
11
21
3
I013003
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU III
III
0
12
22
4
I014003
KONTROLOR II
IV
0
 
13
23
5
I014007
SAMOSTOJNI REFERENT V
IV
0
 
13
23
6
I014013
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU IV
IV
0
16
26
7
I015001
DELOVODJA V KMETIJSTVU II
V
0
 
20
30
8
I015002
EVIDENTIČAR
V
0
 
16
26
9
I015011
KONTROLOR I
V
0
 
21
31
10
I015013
LABORATORIJSKI TEHNIK
V
0
 
21
31
11
I015023
ODVZEMALEC SEMENA
V
0
 
15
25
12
I015028
PREDDELAVEC
V
0
 
19
29
13
I015036
REVIRNI RIBIŠKI ČUVAJ
V
0
 
20
30
14
I015037
RIBOGOJEC
V
0
 
20
30
15
I015039
RODOVNIČAR
V
0
 
17
27
16
I015040
SAMOSTOJNI REFERENT IV
V
0
 
21
31
17
I015052
TEHNIČNI SODELAVEC IV
V
0
 
16
26
18
I015053
TEHNIK
V
0
 
17
27
19
I015058
TEHNIK ZA SPREJEM VZORCEV
V
0
 
17
27
20
I015080
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU V
V
0
18
28
21
I015901
SKUPINOVODJA
V
0
 
21
31
22
I016001
ANALITIK LABORANT IV
VI
0
 
24
34
23
I016002
DELOVODJA V KMETIJSTVU I
VI
0
 
22
32
24
I016008
KONTROLOR V KMETIJSTVU
VI
0
 
22
32
25
I016009
KOORDINATOR IV
VI
0
 
25
35
26
I016010
LABORATORIJSKI TEHNIK POVZORČEVALEC
VI
0
 
22
32
27
I016018
OBDELOVALEC PODATKOV
VI
0
 
20
30
28
I016026
RODOVNIČAR
VI
0
 
22
32
29
I016027
SAMOSTOJNI REFERENT II
VI
0
 
23
33
30
I016028
SAMOSTOJNI REFERENT III
VI
0
 
22
32
31
I016031
SELEKCIONIST IV
VI
0
 
25
35
32
I016034
STROKOVNI SODELAVEC V
VI
0
 
22
32
33
I016036
TEHNIČNI SODELAVEC III
VI
0
 
21
31
34
I016037
TEHNOLOG IV
VI
0
 
22
32
35
I016040
VIŠJI PROJEKTNI REFERENT II
VI
0
 
23
33
36
I016044
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC I
VI
0
 
23
33
37
I016045
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC II
VI
0
 
22
32
38
I016048
TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC IV
VI
0
 
25
35
39
I017001
ANALITIK LABORANT I
VII/2
0
 
33
43
40
I017002
ANALITIK LABORANT II
VII/2
0
 
31
41
41
I017003
ANALITIK LABORANT III
VII/1
0
 
27
37
42
I017018
KMETIJSKI SVETOVALEC I
VII/1
0
 
28
38
43
I017019
KMETIJSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
 
27
37
44
I017020
KMETIJSKI SVETOVALEC III
VII/1
0
 
27
37
45
I017021
KONTROLOR V KMETIJSTVU I
VII/2
0
 
33
43
46
I017022
KONTROLOR V KMETIJSTVU II
VII/2
0
 
31
41
47
I017023
KONTROLOR V KMETIJSTVU III
VII/1
0
 
27
37
48
I017025
KOORDINATOR I
VII/2
0
 
33
43
49
I017026
KOORDINATOR II
VII/2
0
 
31
41
50
I017027
KOORDINATOR III
VII/1
0
 
27
37
51
I017028
LABORATORIJSKI TEHNOLOG KEMIK
VII/2
0
 
31
41
52
I017034
MLADI RAZISKOVALEC
VII/1
0
 
27
37
53
I017059
PROJEKTNI SVETOVALEC I
VII/1
0
 
27
37
54
I017061
RAZISKOVALEC I
VII/2
0
 
32
42
55
I017062
RAZISKOVALEC II
VII/2
0
 
30
40
56
I017068
SAMOSTOJNI SVETOVALEC I
VII/1
0
 
27
37
57
I017084
SELEKCIONIST I
VII/2
0
 
34
44
58
I017085
SELEKCIONIST II
VII/2
0
 
32
42
59
I017086
SELEKCIONIST III
VII/1
0
 
28
38
60
I017091
STROKOVNI SODELAVEC I
VII/2
0
 
34
44
61
I017092
STROKOVNI SODELAVEC II
VII/2
0
 
32
42
62
I017093
STROKOVNI SODELAVEC III
VII/2
0
 
30
40
63
I017094
STROKOVNI SODELAVEC IV
VII/1
0
 
27
37
64
I017119
SVETOVALEC SPECIALIST I
VII/2
0
 
35
45
65
I017120
SVETOVALEC SPECIALIST II
VII/2
0
 
33
43
66
I017121
SVETOVALEC SPECIALIST III
VII/1
0
 
27
37
67
I017128
TEHNIČNI SODELAVEC I
VII/2
0
 
32
42
68
I017129
TEHNIČNI SODELAVEC II
VII/1
0
 
28
38
69
I017130
TEHNOLOG I
VII/2
0
 
33
43
70
I017131
TEHNOLOG II
VII/2
0
 
31
41
71
I017132
TEHNOLOG III
VII/1
0
 
26
36
72
I017136
TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC I
VII/2
0
 
31
41
73
I017137
TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
 
28
38
74
I017138
TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC III
VII/1
0
 
27
37
75
I017143
VIŠJI KOORDINATOR ZA PODROČJE KMETIJSTVA
VII/2
0
 
38
48
76
I017149
VIŠJI SODELAVEC I
VII/2
0
 
37
47
77
I017150
VIŠJI SODELAVEC II
VII/2
0
 
35
45
78
I017151
VIŠJI SODELAVEC III
VII/2
0
 
32
42
79
I017173
VODJA KAKOVOSTI I
VII/2
0
 
34
44
80
I017174
VODJA KAKOVOSTI II
VII/2
0
 
31
41
81
I017177
VODJA RODOVNIKA I
VII/1
0
 
28
38
82
I017178
VODJA RODOVNIKA II
VII/1
0
 
26
36
83
I017923
VODJA OBMOČNE ENOTE I
VII/2
0
 
45
55
84
I017924
VODJA OBMOČNE ENOTE II
VII/2
0
 
44
54
85
I017925
VODJA OBMOČNE ENOTE III
VII/2
0
 
43
53
86
I017927
VODJA ODDELKA I
VII/2
0
 
43
53
87
I017928
VODJA ODDELKA II
VII/2
0
 
42
52
88
I017929
VODJA ODDELKA III
VII/2
0
 
41
51
89
I017930
VODJA ODDELKA IV
VII/2
0
 
40
50
90
I017939
VODJA SEKTORJA I
VII/2
0
 
45
55
91
I017940
VODJA SEKTORJA II
VII/2
0
 
44
54
92
I017941
VODJA SEKTORJA III
VII/2
0
 
43
53
93
I017944
VODJA SLUŽBE I
VII/2
0
 
40
50
94
I017945
VODJA SLUŽBE II
VII/2
0
 
39
49
95
I017946
VODJA SLUŽBE III
VII/2
0
 
38
48
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015002
BLAGAJNIK V
V
0
 
18
28
2
J015008
FINANČNIK V
V
0
 
19
29
3
J015011
KADROVIK V
V
0
 
19
29
4
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
 
19
29
5
J015026
PROGRAMER APLIKACIJ V
V
0
 
21
31
6
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
 
23
33
7
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
 
22
32
8
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
 
24
34
9
J016028
REFERENT VI
VI
0
 
22
32
10
J016041
VIŠJI REFERENT VI (I)
VI
0
 
22
32
11
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
 
27
37
12
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
 
38
48
13
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
 
33
43
14
J017017
FINANČNIK VII/2 (I)
VII/2
0
 
38
48
15
J017018
FINANČNIK VII/2 (II)
VII/2
0
 
33
43
16
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
 
28
38
17
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
 
27
37
18
J017054
NOTRANJI REVIZOR VII/1
VII/1
0
 
28
38
19
J017055
NOTRANJI REVIZOR VII/2
VII/2
0
 
33
43
20
J017056
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I)
VII/2
0
 
38
48
21
J017058
ODGOVORNI ANALITIK VII/2
VII/2
0
 
31
41
22
J017063
ORGANIZATOR DELA VII/1
VII/1
0
 
28
38
23
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
 
28
38
24
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
 
29
39
25
J017110
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2
VII/2
0
 
34
44
26
J017125
SODELAVEC VII/2
VII/2
0
 
30
40
27
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
 
28
38
28
J017136
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
 
38
48
29
J017137
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
 
33
43
30
J017145
SVETOVALEC VII/1 (I)
VII/1
0
 
28
38
31
J017146
SVETOVALEC VII/1 (II)
VII/1
0
 
27
37
32
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
 
32
42
33
J017165
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
 
33
43
34
J017166
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (II)
VII/2
0
 
32
42
35
J017167
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (III)
VII/2
0
 
31
41
36
J024003
KURIR IV
IV
0
 
14
24
37
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
 
19
29
38
J025003
ARHIVAR V
V
0
 
18
28
39
J025005
DOKUMENTALIST V
V
0
 
17
27
40
J025012
REFERENT V
V
0
 
17
27
41
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V
V
0
 
19
29
42
J025016
TAJNICA DIREKTORJA V (I)
V
0
 
19
29
43
J025017
TAJNICA FUNKCIONARJA V
V
0
 
21
31
44
J025018
TAJNICA FUNKCIONARJA V (I)
V
0
 
21
31
45
J025019
TAJNICA V
V
0
 
17
27
46
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
 
22
32
47
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
 
26
36
48
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
 
30
40
49
J032001
ČISTILKA II
II
0
 
10
20
50
J032010
LABORATORIJSKI STREŽNIK II
II
0
 
11
21
51
J033023
TELEFONIST III
III
0
 
12
22
52
J034002
AVTOMEHANIK IV
IV
0
 
16
26
53
J034004
ČUVAJ IV
IV
0
 
14
24
54
J034032
LABORANT IV
IV
0
 
16
26
55
J034052
PREDDELAVEC IV
IV
0
 
17
27
56
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
 
15
25
57
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
 
16
26
58
J034075
TEHNIČNI DELAVEC IV (II)
IV
0
 
15
25
59
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
 
16
26
60
J034087
VOZNIK FUNKCIONARJA IV
IV
0
 
17
27
61
J034090
VOZNIK KURIR IV
IV
0
 
14
24
62
J034094
VZDRŽEVALEC IV
IV
0
 
15
25
63
J035027
KMETIJSKI STROJNIK V
V
0
 
18
28
64
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V
V
0
 
19
29
65
J035037
LABORANT V
V
0
 
18
28
66
J035071
TRAKTORIST V (I)
V
0
 
17
27
67
J035072
TRAKTORIST V (II)
V
0
 
16
26
68
J035085
VOZNIK V
V
0
 
17
27
69
J035092
VZDRŽEVALEC V (I)
V
0
 
17
27
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-9/2017/1
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-2330-0064
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance
mag. Dejan Židan l.r.
Minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-8/2008-7 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 40/2.