Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2249. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 6430.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, in Anton Peršak, minister za kulturo,
in
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa Mitja Šuštar,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Tomaž Karat,
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, in
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, ki ga zastopa Peter Kosmač,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine G) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine G se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
G015001
INŠPEKTOR BALETA
V
0
20
30
2
G015002
INŠPEKTOR ZBORA
V
0
20
30
3
G015003
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE
V
0
21
31
4
G015004
PLESALEC V BALETNEM ZBORU
V
0
26
36
5
G016001
FILMSKI SNEMALEC
VI
0
25
35
6
G016002
LUTKOVNI ANIMATOR
VI
0
25
35
7
G016003
OBLIKOVALEC LUČI
VI
0
24
34
8
G016004
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE
VI
0
24
34
9
G016005
PEVEC V OPERNEM ALI KONCERTNEM ZBORU
VI
0
27
37
10
G016006
SOLIST V BALETNEM ZBORU
VI
0
27
37
11
G016007
ZBORIST
VI
0
24
34
12
G017001
ASISTENT DIRIGENTA SIMFONIČNEGA IN OPERNEGA ORKESTRA
VII/2
0
33
43
13
G017002
ASISTENT KOREOGRAFA
VII/2
0
31
41
14
G017003
ASISTENT REŽISERJA
VII/2
0
31
41
15
G017004
BALETNI MOJSTER
VII/2
0
33
43
16
G017005
BALETNI PLESALEC SOLIST
VII/2
0
35
45
17
G017006
DIRIGENT SIMFONIČNEGA 
IN OPERNEGA ORKESTRA
VII/2
0
43
53
18
G017007
DRAMATURG
VII/2
0
33
43
19
G017008
DRAMSKI IGRALEC
VII/2
0
30
40
20
G017009
DRAMSKI, OPERNI, LUTKOVNI REŽISER
VII/2
0
41
51
21
G017010
GLASBENI UREDNIK
VII/2
0
35
45
22
G017011
GLEDALIŠKI LEKTOR
VII/2
0
31
41
23
G017012
INŠPEKTOR ORKESTRA
VII/2
0
32
42
24
G017013
KIPAR
VII/2
0
30
40
25
G017014
KONCERTNI MOJSTER
VII/2
0
43
53
26
G017015
KOREOGRAF
VII/2
0
40
50
27
G017016
KOREPETITOR
VII/2
0
30
40
28
G017017
KOSTUMOGRAF
VII/2
0
30
40
29
G017018
MUZIKOLOG
VII/2
0
30
40
30
G017019
NAMESTNIK KONCERTNEGA MOJSTRA
VII/2
0
37
47
31
G017020
NAMESTNIK V ORKESTRU
VII/2
0
35
45
32
G017021
OBLIKOVALEC LUTK
VII/2
0
30
40
33
G017022
OBLIKOVALEC MASKE
VII/2
0
30
40
34
G017023
OBLIKOVALEC SVETLOBE
VII/2
0
30
40
35
G017024
OBLIKOVALEC ZVOKA
VII/2
0
30
40
36
G017025
OPERNI PEVEC SOLIST
VII/2
0
34
44
37
G017026
ORKESTRSKI GLASBENIK RAZLIČEK V SIMFONIČNEM 
IN OPERNEM ORKESTRU
VII/2
0
34
44
38
G017027
ORKESTRSKI GLASBENIK TUTIST V SIMFONIČNEM 
IN OPERNEM ORKESTRU
VII/2
0
33
43
39
G017028
PEVEC V ZBORU – SOLIST
VII/2
0
31
41
40
G017029
PEVEC V ZBORU – TUTIST
VII/2
0
30
40
41
G017030
PLESNI PEDAGOG KOREOGRAF
VII/2
0
31
41
42
G017031
POMOČNIK ZBOROVODJE
VII/2
0
32
42
43
G017032
PRIZNANI BALETNI PLESALEC SOLIST
VII/2
0
42
52
44
G017033
PRIZNANI DRAMATURG
VII/2
0
42
52
45
G017034
PRIZNANI DRAMSKI IGRALEC
VII/2
0
42
52
46
G017035
PRIZNANI OPERNI PEVEC SOLIST
VII/2
0
42
52
47
G017036
PRIZNANI ORKESTRSKI GLASBENIK
VII/2
0
40
50
48
G017037
PRIZNANI SOLISTIČNI ORKESTRSKI GLASBENIK
VII/2
0
42
52
49
G017038
PRVAK V DRAMSKEM IN LUTKOVNEM GLEDALIŠČU
VII/2
0
50
57
50
G017039
PRVAK V OPERNEM IN BALETNEM GLEDALIŠČU
VII/2
0
50
57
51
G017040
REŽISER
VII/2
0
41
51
52
G017041
SCENARIST
VII/2
0
34
44
53
G017042
SCENOGRAF
VII/2
0
31
41
54
G017043
SLIKAR
VII/2
0
30
40
55
G017044
SOLIST V SIMFONIČNEM 
ALI OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU
VII/2
0
37
47
56
G017045
SOLIST V SIMFONIČNEM 
ALI OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU – VIOLIST IN ČELIST
VII/2
0
39
49
57
G017046
UREDNIK FILMSKEGA PROGRAMA
VII/2
0
31
41
58
G017047
VRHUNSKI GLASBENIK
VII/2
0
50
57
59
G017048
ZBOROVODJA KONCERTNEGA, OPERNEGA ZBORA
VII/2
0
40
50
60
G017901
UMETNIŠKI VODJA PROGRAMA
VII/2
0
40
50
61
G017902
VODJA BALETA
VII/2
0
35
45
62
G017903
VODJA PRODUKCIJE
VII/2
0
32
42
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
G024001
KOČIJAŽ
IV
0
18
28
2
G025001
ARHEOLOŠKI RISAR
V
0
20
30
3
G025002
ARHIVSKI TEHNIK
V
1
SAMOSTOJNI ARHIVSKI TEHNIK
26
31
4
G025002
ARHIVSKI TEHNIK
V
2
ARHIVSKI TEHNIK
20
25
5
G025003
ČEVLJAR MODELAR
V
0
20
30
6
G025004
DOKUMENTALIST FOTOGRAF
V
0
21
31
7
G025005
FRIZER LASULJAR MASKER
V
0
20
30
8
G025006
GLAVNI KOČIJAŽ
V
0
21
31
9
G025007
JAHAČ
V
0
21
31
10
G025008
JAHAČ TRENER
V
0
22
32
11
G025009
JAHALNI UČITELJ
V
0
23
33
12
G025010
KINOOPERATER
V
0
20
30
13
G025011
KNJIŽNIČAR
V
1
SAMOSTOJNI KNJIŽNIČARSKI REFERENT
26
31
14
G025011
KNJIŽNIČAR
V
2
VIŠJI KNJIŽNIČARSKI REFERENT
23
28
15
G025011
KNJIŽNIČAR
V
3
KNJIŽNIČARSKI REFERENT
22
27
16
G025011
KNJIŽNIČAR
V
4
KNJIŽNIČAR
20
25
17
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA
V
1
SAMOSTOJNI KNJIŽNIČARSKI REFERENT
24
31
18
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA
V
2
VIŠJI KNJIŽNJIČARSKI REFERENT
23
28
19
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA
V
3
KNJIŽNIČARSKI REFERENT
22
27
20
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA
V
4
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA
21
26
21
G025013
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK
V
1
SAMOSTOJNI KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK
24
31
22
G025013
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK
V
2
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK
21
26
23
G025014
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST
V
1
SAMOSTOJNI KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST
24
31
24
G025014
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST
V
2
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST
21
26
25
G025016
KROJAČ
V
0
20
30
26
G025017
LUČNI TEHNIK
V
0
20
30
27
G025018
MOJSTER ČITALEC SVETLOBE
V
0
21
31
28
G025019
MOJSTER LUČI
V
0
21
31
29
G025020
MOJSTER NA REGULATORJU
V
0
21
31
30
G025021
MUZEJSKI DEMONSTRATOR
V
0
20
30
31
G025022
MUZEJSKI TEHNIK
V
1
SAMOSTOJNI MUZEJSKI TEHNIK
24
30
32
G025022
MUZEJSKI TEHNIK
V
2
MUZEJSKI TEHNIK
20
25
33
G025023
MUZEJSKI VODNIK
V
0
20
30
34
G025024
OBLIKOVALEC ČEVLJAR
V
0
20
30
35
G025025
OBLIKOVALEC ZVOKA / VIDEA
V
0
21
31
36
G025026
ODRSKI MOJSTER
V
0
21
31
37
G025027
ORGANIZATOR ANIMATOR
V
0
19
29
38
G025028
ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA
V
0
22
32
39
G025030
PREPARATOR
V
0
20
30
40
G025031
SCENSKI TEHNIK
V
0
19
29
41
G025032
SCENSKO ODRSKI MOJSTER
V
0
21
31
42
G025033
ŠEPETALEC V DRAMSKEM GLEDALIŠČU
V
0
19
29
43
G025034
ŠEPETALEC V OPERNEM GLEDALIŠČU
V
0
21
31
44
G025035
TEHNIČNI KOORDINATOR
V
0
20
30
45
G025036
TONSKI TEHNIK
V
0
20
30
46
G025037
VIDEOTEHNIK REALIZATOR
V
0
19
29
47
G026001
ARHIVSKI SODELAVEC
VI
1
VIŠJI ARHIVSKI SODELAVEC
27
34
48
G026001
ARHIVSKI SODELAVEC
VI
2
ARHIVSKI SODELAVEC
24
29
49
G026002
GLAVNI TRENER
VI
0
26
36
50
G026003
INSPICIENT
VI
0
24
34
51
G026004
INSPICIENT V OPERNEM GLEDALIŠČU
VI
0
25
35
52
G026005
INŽENIR SCENSKE OPREME
VI
0
24
34
53
G026006
KINOOPERATER
VI
0
23
33
54
G026007
KONSERVATORSKI SODELAVEC
VI
1
VIŠJI KONSERVATORSKI SODELAVEC
28
35
55
G026007
KONSERVATORSKI SODELAVEC
VI
2
KONSERVATORSKI SODELAVEC
25
30
56
G026008
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC
VI
1
VIŠJI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI SODELAVEC
28
35
57
G026008
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC
VI
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC
25
30
58
G026009
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA
VI
0
26
36
59
G026010
VODJA OBMOČNE IZPOSTAVE
VI
0
27
37
60
G026011
MOJSTER LUČI
VI
0
24
34
61
G026012
MOJSTER NA REGULATORJU
VI
0
24
34
62
G026013
MUZEJSKI SODELAVEC
VI
1
VIŠJI MUZEJSKI SODELAVEC
27
34
63
G026013
MUZEJSKI SODELAVEC
VI
2
MUZEJSKI SODELAVEC
24
29
64
G026014
OBLIKOVALEC ČEVLJAR
VI
0
23
33
65
G026015
OBLIKOVALEC ZVOKA / VIDEA
VI
0
24
34
66
G026016
ODRSKI MOJSTER
VI
0
24
34
67
G026017
POMOČNIK GLAVNEGA TRENERJA
VI
0
24
34
68
G026018
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC
VI
0
24
34
69
G026019
STROKOVNO PROGRAMSKI SODELAVEC
VI
0
24
34
70
G026020
TAJNICA REŽIJE SKRIPT
VI
0
24
34
71
G026021
TONSKI MOJSTER
VI
0
24
34
72
G026022
TRENER
VI
0
25
35
73
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR
VI
1
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC
27
34
74
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR
VI
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC
26
31
75
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR
VI
3
BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC
25
30
76
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR
VI
4
VIŠJI KNJIŽNIČAR
24
29
77
G027001
ARHITEKT OBLIKOVALEC
VII/2
0
30
40
78
G027002
ARHIVAR DOKUMENTALIST 
V GLEDALIŠČU 
ALI ORKESTRU
VII/2
0
30
40
79
G027003
ARHIVIST
VII/2
1
ARHIVSKI SVETNIK
38
43
80
G027003
ARHIVIST
VII/2
2
ARHIVSKI SVETOVALEC
35
40
81
G027003
ARHIVIST
VII/2
3
VIŠJI ARHIVIST
33
38
82
G027003
ARHIVIST
VII/2
4
ARHIVIST
30
35
83
G027004
BIBLIOTEKAR
VII/1
1
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKARSKI REFERENT
33
38
84
G027004
BIBLIOTEKAR
VII/1
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI REFERENT
31
36
85
G027004
BIBLIOTEKAR
VII/1
3
BIBLIOTEKARSKI REFERENT
30
35
86
G027004
BIBLIOTEKAR
VII/1
4
BIBLIOTEKAR
28
33
87
G027005
BIBLIOTEKAR
VII/2
1
BIBLIOTEKARSKI SPECIALIST
38
43
88
G027005
BIBLIOTEKAR
VII/2
2
VIŠJI BIBLIOTEKAR
35
40
89
G027005
BIBLIOTEKAR
VII/2
3
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKAR
33
38
90
G027005
BIBLIOTEKAR
VII/2
4
BIBLIOTEKAR
30
35
91
G027006
KAMERMAN
VII/2
0
29
39
92
G027007
KONSERVATOR
VII/2
1
KONSERVATORSKI SVETNIK
38
43
93
G027007
KONSERVATOR
VII/2
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC
35
40
94
G027007
KONSERVATOR
VII/2
3
VIŠJI KONSERVATOR
33
38
95
G027007
KONSERVATOR
VII/2
4
KONSERVATOR
30
35
96
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR
VII/2
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK
39
44
97
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR
VII/2
2
KONSERVATOR RESTAVRATORSKI SVETOVALEC
36
41
98
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR
VII/2
3
KONSERVATOR RESTAVRATOR VIŠJI KONSERVATOR
34
39
99
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR
VII/2
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR
31
36
100
G027009
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV
VII/2
0
32
42
101
G027010
KOORDINATOR OBMOČNE IZPOSTAVE
VII/2
0
33
43
102
G027011
KURATOR ZBIRK
VII/2
0
30
40
103
G027012
KUSTOS
VII/2
1
MUZEJSKI SVETNIK
38
43
104
G027012
KUSTOS
VII/2
2
MUZEJSKI SVETOVALEC
35
40
105
G027012
KUSTOS
VII/2
3
VIŠJI KUSTOS
33
38
106
G027012
KUSTOS
VII/2
4
KUSTOS
30
35
107
G027013
MOJSTER MEŠALEC SLIKE
VII/2
0
32
42
108
G027014
MOJSTER OSVETLJAVE
VII/2
0
32
42
109
G027015
MOJSTER ZVOKA
VII/2
0
32
42
110
G027016
MONTAŽER
VII/2
0
29
39
111
G027017
NAPOVEDOVALEC
VII/2
0
30
40
112
G027018
NOVINAR KOMENTATOR
VII/2
0
41
51
113
G027019
NOVINAR POROČEVALEC
VII/2
0
31
41
114
G027020
NOVINAR SPECIALIST
VII/2
0
34
44
115
G027021
NOVINAR UREDNIK
VII/2
0
36
46
116
G027022
OBLIKOVALEC
VII/1
0
28
38
117
G027023
OBLIKOVALEC KREATIVNI VODJA
VII/2
0
31
41
118
G027024
ORGANIZATOR STIKOV 
Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO
VII/2
0
30
40
119
G027025
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PROGRAM
VII/2
0
35
45
120
G027026
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PROJEKTE
VII/2
0
35
45
121
G027027
PRODUCENT
VII/2
0
33
43
122
G027028
SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC
VII/2
0
31
41
123
G027029
SNEMALEC
VII/2
0
29
39
124
G027030
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PRIPRAVO KULTURNIH PROJEKTOV
VII/2
0
30
40
125
G027031
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
0
31
41
126
G027032
STROKOVNI VODJA PARKA
VII/2
0
30
40
127
G027033
SVETOVALEC DIREKTORJA
VII/2
0
31
41
128
G027034
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA
VII/2
0
30
40
129
G027035
SVETOVALEC ZA DENDROLOGIJO
VII/2
0
30
40
130
G027036
SVETOVALEC ZA PARKOVNO OBLIKOVANJE
VII/2
0
30
40
131
G027037
SVETOVALEC ZA TRAJNICE
VII/2
0
30
40
132
G027038
UMETNIŠKI FOTOGRAF
VII/2
0
31
41
133
G027039
UREDNIK PUBLIKACIJ
VII/2
0
31
41
134
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM
VIII
1
ARHIVSKI SVETNIK
40
45
135
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM
VIII
2
ARHIVSKI SVETOVALEC
38
43
136
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM
VIII
3
VIŠJI ARHIVIST
36
41
137
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM
VIII
4
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM
33
38
138
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM
VIII
1
NIŽJI BIBLIOTEKARSKI SVETNIK
40
45
139
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM
VIII
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI SVETOVALEC
38
43
140
G028002
BIBLIOTEKAR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
3
BIBLIOTEKARSKI SVETOVALEC
36
41
141
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM
VIII
4
BIBLIOTEKAR
33
38
142
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK
41
46
143
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETOVALEC
39
44
144
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
3
VIŠJI KONSERVATOR RESTAVRATOR
37
42
145
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR Z MAGISTERIJEM
34
39
146
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
1
KONSERVATORSKI SVETNIK
40
45
147
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC
38
43
148
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
3
VIŠJI KONSERVATOR
36
41
149
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM
VIII
4
KONSERVATOR Z MAGISTERIJEM
33
38
150
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM
VIII
1
MUZEJSKI SVETNIK
40
45
151
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM
VIII
2
MUZEJSKI SVETOVALEC
38
43
152
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM
VIII
3
VIŠJI KUSTOS
36
41
153
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM
VIII
4
KUSTOS
33
38
154
G028006
SVETOVALEC DIREKTORJA
VIII
0
33
43
155
G028007
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA
VIII
0
32
42
156
G029001
ARHIVIST SVETNIK
IX
0
49
57
157
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM
IX
1
ARHIVSKI SVETNIK
44
49
158
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM
IX
2
ARHIVSKI SVETOVALEC
42
47
159
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM
IX
3
VIŠJI ARHIVIST Z DOKTORATOM
41
46
160
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM
IX
4
ARHIVIST Z DOKTORATOM
39
44
161
G029003
BIBLIOTEKAR SVETNIK
IX
0
49
57
162
G029004
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM
IX
1
BIBLIOTEKARSKI VIŠJI SVETNIK
44
49
163
G029004
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM
IX
2
BIBLIOTEKARSKI SVETNIK
42
47
164
G029004
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM
IX
3
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM
39
44
165
G029005
KONSERVATOR RESTAVRATOR SVETNIK
IX
0
49
57
166
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM
IX
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK
44
49
167
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM
IX
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETOVALEC
42
47
168
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM
IX
3
VIŠJI KONSERVATOR RESTAVRATOR
41
46
169
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM
IX
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR
39
44
170
G029007
KONSERVATOR SVETNIK
IX
0
49
57
171
G029008
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM
IX
1
KONSERVATORSKI SVETNIK
44
49
172
G029008
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM
IX
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC
42
47
173
G029008
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM
IX
3
VIŠJI KONSERVATOR
41
46
174
G029008
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM
IX
4
KONSERVATOR Z DOKTORATOM
39
44
175
G029009
KUSTOS SVETNIK
IX
0
49
57
176
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM
IX
1
MUZEJSKI SVETNIK
44
49
177
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM
IX
2
MUZEJSKI SVETOVALEC
42
47
178
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM
IX
3
VIŠJI KUSTOS
41
46
179
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM
IX
4
KUSTOS Z DOKTORATOM
39
44
180
G029011
SVETOVALEC DIREKTORJA
IX
0
38
48
181
G029012
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA
IX
0
37
47
182
G027901
POMOČNIK VODJE OBMOČNE ENOTE
VII/2
0
35
45
183
G027902
TEHNIČNI VODJA
VII/2
0
32
42
184
G027903
VODJA DISLOCIRANE ENOTE
VII/2
0
35
45
185
G027904
VODJA DOKUMENTACIJSKEGA CENTRA
VII/2
0
34
44
186
G027905
VODJA GALERIJE
VII/2
0
33
43
187
G027906
VODJA KOORDINACIJE
VII/2
0
32
42
188
G027907
VODJA KUSTODIATA
VII/2
0
33
43
189
G027908
VODJA OBMOČNE ENOTE
VII/2
0
40
50
190
G027909
VODJA PROGRAMA
VII/2
0
35
45
191
G027910
VODJA PROJEKTOV
VII/2
0
32
42
192
G027911
VODJA SLUŽBE
VII/2
0
36
46
193
G027912
VODJA SPECIALNE KNJIŽNICE
VII/2
0
34
44
194
G027913
VODJA ZALOŽNIŠTVA
VII/2
0
32
42
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J014003
REFERENT IV
IV
0
14
24
2
J015001
ANALITIK V
V
0
18
28
3
J015002
BLAGAJNIK V
V
0
18
28
4
J015008
FINANČNIK V
V
0
19
29
5
J015011
KADROVIK V
V
0
19
29
6
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
7
J015016
KOMERCIALIST V
V
0
18
28
8
J015019
MUZEJSKI INFORMATOR V
V
0
19
29
9
J015022
ORGANIZATOR DELA V
V
0
18
28
10
J015028
RAČUNOVODJA V
V
0
19
29
11
J015030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V
V
0
19
29
12
J015033
SISTEMSKI OPERATER V
V
0
19
29
13
J015038
STROKOVNI DELAVEC V
V
0
20
30
14
J015041
VODNIK V
V
0
19
29
15
J016001
ANALITIK VI
VI
0
22
32
16
J016002
BLAGAJNIK VI
VI
0
22
32
17
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
23
33
18
J016008
INFORMATOR/ORGANIZATOR VI
VI
0
23
33
19
J016013
KADROVIK VI
VI
0
22
32
20
J016017
KOMERCIALIST VI
VI
0
22
32
21
J016019
MUZEJSKI INFORMATOR VI
VI
0
23
33
22
J016021
OPERATER VI
VI
0
23
33
23
J016023
ORGANIZATOR DELA VI
VI
0
22
32
24
J016026
PROPAGANDIST VI
VI
0
23
33
25
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
24
34
26
J016028
REFERENT VI
VI
0
22
32
27
J016035
SODELAVEC VI
VI
0
22
32
28
J016037
STROKOVNI DELAVEC VI
VI
0
23
33
29
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
22
32
30
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI
VI
0
24
34
31
J016040
VIŠJI REFERENT VI
VI
0
21
31
32
J016045
VODNIK VI
VI
0
23
33
33
J017014
DIPLOMIRANI PRAVNIK VII/2
VII/2
0
29
39
34
J017015
EKONOMIST VII/2
VII/2
0
29
39
35
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
28
38
36
J017020
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
29
39
37
J017021
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2
VII/2
0
38
48
38
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
28
38
39
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
30
40
40
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
28
38
41
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
27
37
42
J017047
KOMERCIALIST VII/2
VII/2
0
30
40
43
J017050
KOORDINATOR VII/1
VII/1
0
28
38
44
J017053
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1
VII/1
0
27
37
45
J017063
ORGANIZATOR DELA VII/1
VII/1
0
28
38
46
J017065
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2
VII/2
0
30
40
47
J017069
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA FINANCE
VII/2
0
35
45
48
J017070
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA SPLOŠNE ZADEVE
VII/2
0
35
45
49
J017075
PREVAJALEC VII/1
VII/1
0
28
38
50
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
51
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
28
38
52
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
29
39
53
J017106
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2
VII/2
0
30
40
54
J017111
SEKRETAR NADZORNEGA SVETA
VII/2
0
33
43
55
J017124
SODELAVEC VII/1
VII/1
0
27
37
56
J017131
STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
27
37
57
J017132
STROKOVNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
29
39
58
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
59
J017138
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
30
40
60
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
28
38
61
J017144
SVETOVALEC VII/1
VII/1
0
27
37
62
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
32
42
63
J017172
VODNIK VII/1
VII/1
0
26
36
64
J017904
POSLOVNI VODJA PROGRAMA VII/2
VII/2
0
40
50
65
J017917
VODJA HOSTESNE SLUŽBE VII/1
VII/1
0
27
37
66
J017921
VODJA ODDELKA VII/1
VII/1
0
29
39
67
J017922
VODJA ODDELKA VII/2
VII/2
0
32
42
68
J017934
VODJA SEKTORJA VII/2
VII/2
0
35
45
69
J017939
VODJA STROKOVNE KNJIŽNICE VII/2
VII/2
0
32
42
70
J017940
VODJA TRŽENJA VII/2
VII/2
0
32
42
71
J017941
VODJA VARNOSTNE SLUŽBE VII/1
VII/1
0
27
37
72
J017942
VODJA ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2
VII/2
0
32
42
73
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
14
24
74
J024003
KURIR IV
IV
0
14
24
75
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
19
29
76
J025010
POSLOVNI SEKRETAR V
V
0
19
29
77
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
19
29
78
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
79
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
22
32
80
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
81
J027002
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
30
40
82
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
26
36
83
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
30
40
84
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
10
20
85
J032001
ČISTILKA II
II
0
10
20
86
J032002
DELAVEC V HLEVU II
II
0
10
20
87
J032012
MUZEJSKI ČUVAJ II
II
0
10
20
88
J032013
PERICA II
II
0
11
21
89
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
10
20
90
J032020
SOBARICA II
II
0
10
20
91
J033006
KOČIJAŽ III
III
0
13
23
92
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
13
23
93
J033009
KURIR III
III
0
13
23
94
J033010
MANIPULANT III
III
0
12
22
95
J033015
SCENSKI DELAVEC III
III
0
12
22
96
J033016
SCENSKI GARDEROBER III
III
0
15
25
97
J033023
TELEFONIST III
III
0
12
22
98
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
12
22
99
J033027
VRATAR III
III
0
12
22
100
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
13
23
101
J034003
ČEVLJAR MODELAR IV
IV
0
18
28
102
J034004
ČUVAJ IV
IV
0
14
24
103
J034007
DREVESNIČAR IV
IV
0
16
26
104
J034008
EKONOM IV
IV
0
15
25
105
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
15
25
106
J034014
FRIZER LASULJAR IV
IV
0
15
25
107
J034015
FRIZER LASULJAR MASKER IV
IV
0
16
26
108
J034021
HLEVAR IV
IV
0
15
25
109
J034024
KLJUČAVNIČAR IV
IV
0
16
26
110
J034025
KMETIJSKI STROJNIK IV
IV
0
15
25
111
J034026
KNJIGOVEZ IV
IV
0
15
25
112
J034027
KONJAR IV
IV
0
15
25
113
J034029
KROJAČ IV
IV
0
16
26
114
J034030
KUHAR IV
IV
0
16
26
115
J034035
MANIPULANT IV
IV
0
14
24
116
J034036
MASKER IV
IV
0
15
25
117
J034037
MESAR IV
IV
0
15
25
118
J034038
MIZAR IV
IV
0
16
26
119
J034039
MIZAR MODELAR IV
IV
0
17
27
120
J034042
NATAKAR IV
IV
0
15
25
121
J034043
OBLIKOVNI DELAVEC IV
IV
0
14
24
122
J034044
ODRSKO SCENSKI MANIPULANT IV
IV
0
15
25
123
J034045
ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV IV
IV
0
16
26
124
J034047
OSKRBNIK IV
IV
0
16
26
125
J034048
PIROTEHNIK OROŽAR IV
IV
0
16
26
126
J034053
PRODAJALEC IV
IV
0
15
25
127
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
15
25
128
J034055
REKVIZITER IV
IV
0
16
26
129
J034057
SCENSKI DELAVEC IV
IV
0
15
25
130
J034058
SCENSKI GARDEROBER IV
IV
0
16
26
131
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
15
25
132
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
16
26
133
J034068
STROKOVNI DELAVEC 
S POSEBNIMI ZNANJI 
IN SPOSOBNOSTMI IV
IV
0
17
27
134
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
16
26
135
J034071
TAPETNIK DEKORATER IV
IV
0
16
26
136
J034072
TAPETNIK IV
IV
0
16
26
137
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
15
25
138
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
16
26
139
J034083
VARILEC IV
IV
0
16
26
140
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
15
25
141
J034086
VODOVODNI INŠTALATER IV
IV
0
16
26
142
J034089
VOZNIK IV
IV
0
14
24
143
J034092
VRTNAR IV
IV
0
16
26
144
J034093
VRVIŠČAR IV
IV
0
16
26
145
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
146
J035001
AGREGATIST V
V
0
17
27
147
J035003
CVETLIČAR V
V
0
17
27
148
J035010
EKONOM V
V
0
18
28
149
J035012
FINOMEHANIK OPTIK V
V
0
22
32
150
J035014
FOTOGRAF V
V
0
17
27
151
J035015
FOTOKOPIREC V
V
0
15
25
152
J035016
GLAVNI KUHAR V
V
0
20
30
153
J035017
GLAVNI VZDRŽEVALEC V
V
0
20
30
154
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V
V
0
18
28
155
J035025
HIŠNIK V
V
0
18
28
156
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V
V
0
19
29
157
J035030
KONJAR V
V
0
18
28
158
J035031
KOPALIŠKI MOJSTER V
V
0
18
28
159
J035035
KUHAR V
V
0
18
28
160
J035039
MERILEC ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV IN INSTALACIJ V
V
0
18
28
161
J035042
NABAVNI REFERENT V
V
0
18
28
162
J035045
OPERATER V
V
0
18
28
163
J035048
PIROTEHNIK OROŽAR V
V
0
19
29
164
J035049
PODKOVSKI KOVAČ V
V
0
18
28
165
J035051
POŽARNI REFERENT V
V
0
18
28
166
J035053
RAČUNALNIČAR V
V
0
19
29
167
J035056
RECEPTOR V
V
0
17
27
168
J035057
REKVIZITER V
V
0
17
27
169
J035058
SCENSKI GARDEROBER V
V
0
18
28
170
J035060
SLIKAR KAŠER V
V
0
18
28
171
J035069
TEHNIK V
V
0
18
28
172
J035073
UPRAVLJALEC SISTEMA V
V
0
18
28
173
J035077
VARNOSTNIK V
V
0
18
28
174
J035080
VETERINARSKI TEHNIK V
V
0
20
30
175
J035082
VODIČ V
V
0
18
28
176
J035085
VOZNIK V
V
0
17
27
177
J035087
VRTNARSKI TEHNIK V (I)
V
0
17
27
178
J035092
VZDRŽEVALEC V (I)
V
0
17
27
179
J036019
TEHNOLOG VI
VI
0
22
32
180
J036020
UPRAVNIK VI
VI
0
22
32
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih iz 2. in 3. člena tega aneksa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-123/2017/1
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3340-0015
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJE 
Peter Kosmač l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-27 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 35/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti