Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2248. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 6417.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 – popr.)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije VIR, ki ga zastopa Ana Jakopič,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Marko Marinčič,
kot stranke na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne podskupine D2)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 8/16 popr.) se v drugem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D2« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
D025001
LABORANT III
V
0
21
31
2
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
33
38
3
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
30
35
4
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
28
33
5
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
25
30
6
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
33
38
7
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
30
35
8
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
28
33
9
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
25
30
10
D026001
INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN
VI
0
23
33
11
D026002
LABORANT II
VI
0
25
35
12
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
1
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK
35
40
13
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC
32
37
14
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR
30
35
15
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
27
32
16
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VI
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
35
40
17
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VI
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
32
37
18
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VI
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
30
35
19
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VI
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
27
32
20
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
35
40
21
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
32
37
22
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
30
35
23
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
27
32
24
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
35
40
25
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
32
37
26
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
30
35
27
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
27
32
28
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
35
40
29
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
32
37
30
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
30
35
31
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
27
32
32
D026008
VODJA POSESTVA
VI
1
VODJA POSESTVA SVETNIK
35
40
33
D026008
VODJA POSESTVA
VI
2
VODJA POSESTVA SVETOVALEC
32
37
34
D026008
VODJA POSESTVA
VI
3
VODJA POSESTVA MENTOR
30
35
35
D026008
VODJA POSESTVA
VI
4
VODJA POSESTVA
27
32
36
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
1
INŠTRUKTOR SVETNIK
38
43
37
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
2
INŠTRUKTOR SVETOVALEC
35
40
38
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
3
INŠTRUKTOR MENTOR
33
38
39
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
4
INŠTRUKTOR
30
35
40
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
1
INŠTRUKTOR SVETNIK
38
43
41
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
2
INŠTRUKTOR SVETOVALEC
35
40
42
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
3
INŠTRUKTOR MENTOR
33
38
43
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
4
INŠTRUKTOR
30
35
44
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
1
KNJIŽNIČAR SVETNIK
38
43
45
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
2
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC
35
40
46
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
3
KNJIŽNIČAR MENTOR
33
38
47
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
4
KNJIŽNIČAR
30
35
48
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
1
KNJIŽNIČAR SVETNIK
38
43
49
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
2
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC
35
40
50
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
3
KNJIŽNIČAR MENTOR
33
38
51
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
4
KNJIŽNIČAR
30
35
52
D027005
KOREPETITOR
VII/2
1
KOREPETITOR SVETNIK
38
43
53
D027005
KOREPETITOR
VII/2
2
KOREPETITOR SVETOVALEC
35
40
54
D027005
KOREPETITOR
VII/2
3
KOREPETITOR MENTOR
33
38
55
D027005
KOREPETITOR
VII/2
4
KOREPETITOR
30
35
56
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
1
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETNIK
39
44
57
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
2
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETOVALEC
36
41
58
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
3
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ MENTOR
34
39
59
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
4
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
31
36
60
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
1
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK
38
43
61
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC
35
40
62
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR
33
38
63
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
30
35
64
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
1
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK
38
43
65
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC
35
40
66
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR
33
38
67
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
30
35
68
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK
38
43
69
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC
35
40
70
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR
33
38
71
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
30
35
72
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK
38
43
73
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC
35
40
74
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR
33
38
75
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
30
35
76
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
38
43
77
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/1
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
35
40
78
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/1
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
33
38
79
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/1
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
30
35
80
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
38
43
81
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
35
40
82
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
33
38
83
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
30
35
84
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
38
43
85
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
35
40
86
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
33
38
87
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
30
35
88
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
38
43
89
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
35
40
90
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
33
38
91
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
30
35
92
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
38
43
93
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
35
40
94
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
33
38
95
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
30
35
96
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
38
43
97
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
35
40
98
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
33
38
99
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU
30
35
100
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
1
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETNIK
38
43
101
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
2
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETOVALEC
35
40
102
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
3
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE MENTOR
33
38
103
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
4
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
30
35
104
D027018
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD
VII/2
1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETNIK
40
45
105
D027018
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD
VII/2
2
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETOVALEC
37
42
106
D027018
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD
VII/2
3
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD MENTOR
35
40
107
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
1
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK
40
45
108
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC
37
42
109
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
3
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR
35
40
110
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
1
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK
40
45
111
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC
37
42
112
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
3
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR
35
40
113
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
1
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETNIK
39
44
114
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
2
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETOVALEC
36
41
115
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
3
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE MENTOR
34
39
116
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
4
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
31
36
117
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
1
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETNIK
38
43
118
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
2
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETOVALEC
35
40
119
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
3
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI MENTOR
33
38
120
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
4
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
30
35
121
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
1
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETNIK
38
43
122
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
35
40
123
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR
33
38
124
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA
30
35
125
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETNIK
38
43
126
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
35
40
127
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR
33
38
128
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA
30
35
129
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
1
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK
38
43
130
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC
35
40
131
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
3
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR
33
38
132
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
4
SVETOVALNI DELAVEC
30
35
133
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
1
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK
38
43
134
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC
35
40
135
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
3
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR
33
38
136
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
4
SVETOVALNI DELAVEC
30
35
137
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
1
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETNIK
38
43
138
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
2
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETOVALEC
35
40
139
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
3
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH MENTOR
33
38
140
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
4
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
30
35
141
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
1
TUJI UČITELJ SVETNIK
38
43
142
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
2
TUJI UČITELJ SVETOVALEC
35
40
143
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
3
TUJI UČITELJ MENTOR
33
38
144
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
4
TUJI UČITELJ
30
35
145
D027029
UČITELJ
VII/1
1
UČITELJ SVETNIK
38
43
146
D027029
UČITELJ
VII/1
2
UČITELJ SVETOVALEC
35
40
147
D027029
UČITELJ
VII/1
3
UČITELJ MENTOR
33
38
148
D027029
UČITELJ
VII/1
4
UČITELJ
30
35
149
D027030
UČITELJ
VII/2
1
UČITELJ SVETNIK
38
43
150
D027030
UČITELJ
VII/2
2
UČITELJ SVETOVALEC
35
40
151
D027030
UČITELJ
VII/2
3
UČITELJ MENTOR
33
38
152
D027030
UČITELJ
VII/2
4
UČITELJ
30
35
153
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
38
43
154
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
35
40
155
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
33
38
156
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
30
35
157
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
38
43
158
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
35
40
159
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
33
38
160
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
30
35
161
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
1
UČITELJ V CŠOD SVETNIK
38
43
162
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
2
UČITELJ V CŠOD SVETOVALEC
35
40
163
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
3
UČITELJ V CŠOD MENTOR
33
38
164
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
4
UČITELJ V CŠOD
30
35
165
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
1
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK
38
43
166
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
35
40
167
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR
33
38
168
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
30
35
169
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
1
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK
38
43
170
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
35
40
171
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR
33
38
172
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
30
35
173
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
1
VZGOJITELJ SVETNIK
38
43
174
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
35
40
175
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
3
VZGOJITELJ MENTOR
33
38
176
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
4
VZGOJITELJ
30
35
177
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
1
VZGOJITELJ SVETNIK
38
43
178
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
35
40
179
D027037
VZGOJITELJ 
(V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
3
VZGOJITELJ MENTOR
33
38
180
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
4
VZGOJITELJ
30
35
«. 
3. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne podskupine D3) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v tretjem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred z napr.
1
D035001
POMOČNIK VZGOJITELJA
V
0
21
31
2
D037001
ORGANIZATOR PREHRANE
VII/1
0
29
39
3
D037002
ORGANIZATOR PREHRANE
VII/2
0
30
40
4
D037003
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
VII/1
0
29
39
5
D037004
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
VII/2
0
30
40
6
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
1
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETNIK
38
44
7
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
2
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETOVALEC
36
41
8
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
3
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA MENTOR
34
39
9
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
1
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK
36
41
10
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC
34
39
11
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
3
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR
32
37
12
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
4
SVETOVALNI DELAVEC
30
35
13
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
1
VZGOJITELJ SVETNIK
36
41
14
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
34
39
15
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
3
VZGOJITELJ MENTOR
32
37
16
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
4
VZGOJITELJ
30
35
17
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
1
VZGOJITELJ SVETNIK
38
43
18
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
35
40
19
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
3
VZGOJITELJ MENTOR
33
38
20
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
4
VZGOJITELJ
30
35
«. 
4. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 4. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne skupine J« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J014001
BLAGAJNIK IV
IV
0
14
24
2
J015001
ANALITIK V
V
0
18
28
3
J015008
FINANČNIK V
V
0
19
29
4
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
5
J015022
ORGANIZATOR DELA V
V
0
18
28
6
J015037
STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI V
V
0
20
30
7
J015038
STROKOVNI DELAVEC V
V
0
20
30
8
J016001
ANALITIK VI
VI
0
22
32
9
J016002
BLAGAJNIK VI
VI
0
22
32
10
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
23
33
11
J016006
GLAVNI KNJIGOVODJA VI
VI
0
24
34
12
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
22
32
13
J016023
ORGANIZATOR DELA VI
VI
0
22
32
14
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
24
34
15
J016028
REFERENT VI
VI
0
22
32
16
J016032
SISTEMSKI OPERATER VI
VI
0
23
33
17
J016033
SISTEMSKI TEHNIK VI
VI
0
23
33
18
J016036
STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI VI
VI
0
23
33
19
J016037
STROKOVNI DELAVEC VI
VI
0
23
33
20
J016980
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VI
VI
0
26
36
21
J016981
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VI
VI
0
25
35
22
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
27
37
23
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
24
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
28
38
25
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
28
38
26
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
30
40
27
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
28
38
28
J017054
NOTRANJI REVIZOR VII/1
VII/1
0
28
38
29
J017056
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
30
J017057
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (II)
VII/2
0
34
44
31
J017064
ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2
VII/2
0
31
41
32
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
28
38
33
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
28
38
34
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
29
39
35
J017100
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
36
J017101
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
29
39
37
J017102
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
33
43
38
J017103
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
32
42
39
J017104
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
40
J017108
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I)
VII/2
0
32
42
41
J017109
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (II)
VII/2
0
30
40
42
J017119
SISTEMSKI INŽENIR VII/1
VII/1
0
28
38
43
J017120
SISTEMSKI INŽENIR VII/2
VII/2
0
31
41
44
J017123
SODELAVEC V VETERINARSTVU – STROKOVNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
32
42
45
J017131
STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
27
37
46
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
28
38
47
J017161
VETERINAR VII/2
VII/2
0
33
43
48
J017162
VIŠJI STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
27
37
49
J017901
POMOČNIK DIREKTORJA DRUGE ČLANICE VII/2
VII/2
0
36
46
50
J017902
POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2
VII/2
0
42
52
51
J017903
POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2
VII/2
0
36
46
52
J017905
PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2
VII/2
0
38
48
53
J017908
TAJNIK ČLANICE VII/2
VII/2
0
42
52
54
J017909
TAJNIK DRUGE ČLANICE VII/2
VII/2
0
42
52
55
J017910
TAJNIK KNJIŽNICE VII/2
VII/2
0
42
52
56
J017911
TAJNIK SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VII/2
VII/2
0
42
52
57
J017912
UPRAVNIK POSESTVA VII/2
VII/2
0
38
48
58
J017913
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/1
VII/1
0
31
41
59
J017916
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2
VII/2
0
38
48
60
J017931
VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/2
VII/2
0
34
44
61
J017932
VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2
VII/2
0
33
43
62
J017935
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)
VII/2
0
36
46
63
J017936
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 -II
VII/2
0
34
44
64
J017937
VODJA SLUŽBE VPIS IN ŠTUDENTSKE ZADEVE VII/2
VII/2
0
36
46
65
J017938
VODJA SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO VII/2
VII/2
0
38
48
66
J017980
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/1
VII/1
0
30
40
67
J018003
SODELAVEC V VETERINARSTVU – SPECIALIST VIII
VIII
0
39
49
68
J018005
VETERINAR SPECIALIST VIII
VIII
0
40
50
69
J019003
SODELAVEC V VETERINARSTVU – SPECIALIST IX
IX
0
41
51
70
J019006
VETERINAR SPECIALIST IX
IX
0
43
53
71
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
16
26
72
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
19
29
73
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
74
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
22
32
75
J026005
TAJNICA VODSTVA UNIVERZE VI
VI
0
22
32
76
J026026
TAJNIK VIZ VI
VI
0
23
33
77
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
26
36
78
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
30
40
79
J027007
TAJNICA VODSTVA UNIVERZE VII/1
VII/1
0
26
36
80
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
10
20
81
J032001
ČISTILKA II
II
0
10
20
82
J032003
DELAVEC V KMETIJSTVU II
II
0
10
20
83
J032005
GARDEROBER II
II
0
10
20
84
J032006
GOSPODINJEC II
II
0
11
21
85
J032008
KUHARSKI POMOČNIK II
II
0
12
22
86
J032013
PERICA II
II
0
11
21
87
J032022
STREŽNICA II
II
0
11
21
88
J032026
TEHNIČNI DELAVEC II
II
0
10
20
89
J032029
VRATAR II
II
0
11
21
90
J033004
GARDEROBER III
III
0
14
24
91
J033005
GOSPODINJEC III
III
0
14
24
92
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
13
23
93
J033009
KURIR III
III
0
13
23
94
J033013
POMOŽNI VZDŽEVALNI DELAVEC III
III
0
12
22
95
J033021
TEHNIČNI DELAVEC III
III
0
13
23
96
J033023
TELEFONIST III
III
0
12
22
97
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
12
22
98
J033027
VRATAR III
III
0
12
22
99
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
13
23
100
J034006
DIETNI KUHAR
IV
0
17
27
101
J034009
ELEKTRIČAR IV
IV
0
15
25
102
J034017
GOSPODINJEC IV
IV
0
16
26
103
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
16
26
104
J034022
INŠTALATER IV
IV
0
16
26
105
J034030
KUHAR IV
IV
0
16
26
106
J034031
KURJAČ IV
IV
0
14
24
107
J034038
MIZAR IV
IV
0
16
26
108
J034042
NATAKAR IV
IV
0
15
25
109
J034050
PLESKAR IV
IV
0
16
26
110
J034063
SOBAR IV
IV
0
14
24
111
J034065
SODELAVEC V VETERINARSTVU IV
IV
0
15
25
112
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
16
26
113
J034073
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE IV
IV
0
16
26
114
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
16
26
115
J034075
TEHNIČNI DELAVEC IV (II)
IV
0
15
25
116
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
15
25
117
J034085
VINOGRADNIK SADJAR IV
IV
0
15
25
118
J034089
VOZNIK IV
IV
0
14
24
119
J034092
VRTNAR IV
IV
0
16
26
120
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
15
25
121
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
122
J035008
DIETNI KUHAR V
V
0
20
30
123
J035010
EKONOM V
V
0
18
28
124
J035016
GLAVNI KUHAR V
V
0
20
30
125
J035020
GOSPODINJEC V
V
0
20
30
126
J035025
HIŠNIK V
V
0
18
28
127
J035027
KMETIJSKI STROJNIK V
V
0
18
28
128
J035035
KUHAR V
V
0
18
28
129
J035044
OBDUKCIJSKI POMOČNIK V
V
0
23
33
130
J035047
OSKRBNIK V
V
0
20
30
131
J035052
PRODAJNI REFERENT V
V
0
21
31
132
J035056
RECEPTOR V
V
0
17
27
133
J035059
SKLADIŠČNIK V
V
0
17
27
134
J035063
SODELAVEC V VETERINARSTVU – TEHNIK V
V
0
21
31
135
J035064
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V
V
0
19
29
136
J035066
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V
V
0
20
30
137
J035067
TEHNIČNI DELAVEC V (I)
V
0
21
31
138
J035068
TEHNIČNI DELAVEC V (II)
V
0
19
29
139
J035070
TISKAR V
V
0
19
29
140
J035074
UPRAVNIK V
V
0
17
27
141
J035077
VARNOSTNIK V
V
0
18
28
142
J035078
VARUH NEGOVALEC V
V
0
21
31
143
J035079
VETERINARSKI HIGIENIK V
V
0
23
33
144
J035085
VOZNIK V
V
0
17
27
145
J035132
SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU 
ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE
V
0
21
31
146
J036002
EKONOM VI
VI
0
22
32
147
J036005
GLAVNI SKLADIŠČNIK VI
VI
0
24
34
148
J036011
PLANER ANALITIK VI
VI
0
21
31
149
J036017
SODELAVEC V VETERINARSTVU – VIŠJI TEHNIK VI
VI
0
24
34
150
J036018
TEHNIŠKI SODELAVEC VI
VI
0
24
34
151
J036024
VZDRŽEVALEC VI
VI
0
22
32
152
J037003
TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
27
37
153
J037007
UPRAVNIK VII/1
VII/1
0
26
36
154
J037008
UPRAVNIK VII/2
VII/2
0
30
40
155
J037009
VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1
VII/1
0
27
37
«. 
 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
6. člen
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
7. člen
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-9/2017/40
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3330-0039
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI 
IN KULTURE 
Branimir Štrukelj l.r.
 
ZSSS – SINDIKAT
DELAVCEV 
V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI 
IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE – VIR
Ana Jakopič l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
VISOKOŠOLSKI 
SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
 
 
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-18 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 33/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti