Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2247. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 6410.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, Marija Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, dr. Zdenka Čebašek-Travnik
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Zvonko Vukadinovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka Mlakar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija Cevc,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković,
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjič,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4) 
(1) V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v tretjem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 8 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
13
23
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
17
27
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
16
26
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
25
35
5
E025002
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
V
0
26
36
6
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
23
33
7
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
22
32
8
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III
V
0
21
31
«. 
(2) V Aneksu se v četrtem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 17 spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
17
E025981
VODJA VIII
V
0
22
27
«. 
(3) V Aneksu se v šestem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 31 spremenijo na naslednji način:
– delovno mesto pod zaporedno št. 10 »E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA DISPEČER« se preimenuje tako, da se glasi: »E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER«,
črtata se delovno mesto SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI (Šifra E035004) pod zaporedno številko 8 in delovno mesto SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNEM VOZILU (Šifra E035025) pod zaporedno številko 29.
– uvrstitve delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 in 31 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
1
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
18
28
2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
15
25
3
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
16
26
4
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
17
27
5
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
26
36
6
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
25
35
7
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
25
35
9
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
23
33
10
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
21
31
11
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI
V
0
22
32
12
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
22
32
13
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
V
0
21
31
14
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
V
0
24
34
15
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
V
0
23
33
16
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
V
0
23
33
17
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
24
34
18
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
25
35
19
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
26
36
20
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI
V
0
22
32
21
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
V
0
22
32
22
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI
V
0
23
33
23
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
V
0
24
34
24
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
23
33
25
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
24
34
26
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
22
32
27
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI
V
0
21
31
28
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
23
33
30
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
24
34
31
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
23
33
«. 
– za zaporedno številko 31 se dodajo nova delovna mesta z uvrstitvijo v plačne razrede tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
32
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
26
36
33
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
25
35
34
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTEZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
V
0
25
35
35
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM CENTRU
V
0
25
35
«. 
– delovna mesta pod zaporednimi številkami od 32 do 81 se preštevilčijo tako, da postanejo delovna mesta pod zaporednimi številkami od 36 do 85.
(4) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 29 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E043001
LABORANT II
III
0
12
22
2
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
12
22
3
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
13
23
4
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
17
27
5
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
16
26
6
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
16
26
7
E044004
LABORANT I
IV
0
16
26
8
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
18
28
9
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
16
26
10
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
17
27
11
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
22
32
12
E045002
EKOLOG I
V
0
22
32
13
E045003
EKOLOG II
V
0
21
31
14
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
26
36
15
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
23
33
16
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
22
32
17
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
21
31
18
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
24
34
19
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
23
33
20
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
22
32
21
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
21
31
22
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
0
23
33
23
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
22
32
24
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
21
31
25
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
23
33
26
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
21
31
27
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
0
23
33
28
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
22
32
29
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
21
31
«. 
(5) V Aneksu se v dvanajstem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 17 spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
17
E045981
VODJA VIII
V
0
22
27
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine F) 
(1) V Aneksu se v drugem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 13 spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
13
F015981
VODJA VIII
V
0
22
27
«. 
(2) V Aneksu se v četrtem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 25 ter pod zaporednimi številkami od 27 do vključno 29 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
14
24
2
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
15
25
3
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
18
28
4
F024002
BOLNIČAR NEGOVALEC II
IV
0
17
27
5
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
17
27
6
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
17
27
7
F024005
SOCIALNA OSKRBOVALKA II
IV
0
18
28
8
F024006
VARUHINJA II
IV
0
16
26
9
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
16
26
10
F025001
ANIMATOR II
V
0
21
31
11
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
22
32
12
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
25
35
13
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
19
29
14
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
21
31
15
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
20
30
16
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
V
0
20
30
17
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
V
0
19
29
18
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
24
34
19
F025010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II
V
0
23
33
20
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
23
33
21
F025012
VARUHINJA I
V
0
21
31
22
F026001
ANIMATOR I
VI
0
25
35
23
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
32
37
24
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
28
33
25
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
25
30
27
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II 
SVETOVALEC
31
36
28
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II 
MENTOR
27
32
29
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
24
29
«. 
– za zaporedno številko 29 se doda novo delovno mesto z uvrstitvijo v plačni razred tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
30
F026005
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
24
34
«. 
– delovna mesta pod zaporednimi številkami od 30 do 81 se preštevilčijo tako, da postanejo delovna mesta pod zaporednimi številkami od 31 do 82.
(3) V Aneksu se v petem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 12 spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
12
F025981
VODJA VIII
V
0
22
27
«. 
4. člen 
(Določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
(1) V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 in 124 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015001
ANALITIK V
V
0
18
28
2
J015005
EKONOMSKI REFERENT V (I)
V
0
19
29
3
J015006
EKONOMSKI REFERENT V (II)
V
0
18
28
4
J015007
ENERGETIK V
V
0
20
30
5
J015008
FINANČNIK V
V
0
19
29
6
J015009
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V
V
0
21
31
7
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
8
J015034
SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V
V
0
20
30
9
J016001
ANALITIK VI
VI
0
22
32
10
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
23
33
12
J016015
KNJIŽNIČAR VI
VI
0
22
32
13
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
24
34
14
J016043
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI
VI
0
24
34
61
J023001
ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III
III
0
11
21
62
J024001
ADMINISTRATOR IV (I)
IV
0
15
25
63
J024003
KURIR IV
IV
0
14
24
64
J024006
VOZNIK KURIR IV
IV
0
15
25
65
J025003
ARHIVAR V
V
0
18
28
66
J025007
PISARNIŠKI REFERENT V (I)
V
0
19
29
67
J025008
PISARNIŠKI REFERENT V (II)
V
0
18
28
68
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
19
29
69
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V
V
0
19
29
70
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
71
J025023
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
V
0
21
31
72
J025024
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)
V
0
20
30
73
J025025
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)
V
0
19
29
74
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
75
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
26
36
77
J032001
ČISTILKA II
II
0
10
20
78
J032009
KURIR II
II
0
10
20
79
J032011
LEKARNIŠKI STREŽNIK II
II
0
11
21
80
J032013
PERICA II
II
0
11
21
81
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
10
20
82
J032016
POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC II
II
0
11
21
83
J032019
SERVIRKA II
II
0
10
20
84
J032021
STREŽNICA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS II
II
0
15
25
85
J032023
STREŽNICA II (I)
II
0
13
23
86
J032024
STREŽNICA II (II)
II
0
12
22
87
J032025
STREŽNICA II (III)
II
0
11
21
88
J032027
TELEFONIST II
II
0
10
20
89
J032028
VRATAR – RECEPTOR II
II
0
11
21
90
J033012
POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III
III
0
14
24
91
J033014
RECEPTOR III
III
0
14
24
92
J033017
SERVIRKA III
III
0
11
21
93
J033023
TELEFONIST III
III
0
12
22
94
J033025
VOZNIK – KURIR III
III
0
12
22
95
J033026
VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III
III
0
12
22
96
J033027
VRATAR III
III
0
12
22
97
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
13
23
98
J033029
VZDRŽEVALEC PERILA III
III
0
12
22
99
J034006
DIETNI KUHAR IV
IV
0
17
27
100
J034013
FRIZER – PEDIKER IV
IV
0
16
26
101
J034030
KUHAR IV
IV
0
16
26
102
J034041
NATAKAR – SERVIRKA IV
IV
0
15
25
105
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
16
26
106
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
16
26
107
J034078
TELEFONIST – RECEPTOR IV
IV
0
15
25
108
J034089
VOZNIK IV
IV
0
14
24
109
J034090
VOZNIK KURIR IV
IV
0
14
24
110
J034092
VRTNAR IV
IV
0
16
26
111
J034095
VZDRŽEVALEC IV (I)
IV
0
16
26
112
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
15
25
113
J035008
DIETNI KUHAR V
V
0
20
30
114
J035009
DISPEČER CKP V
V
0
22
32
115
J035010
EKONOM V
V
0
18
28
116
J035013
FOTOGRAF DOKUMENTARIST V
V
0
18
28
117
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V
V
0
18
28
118
J035025
HIŠNIK V
V
0
18
28
119
J035035
KUHAR V
V
0
18
28
120
J035043
NADZORNIK – VARNOSTNIK V
V
0
18
28
121
J035085
VOZNIK V
V
0
17
27
122
J035089
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I)
V
0
19
29
123
J035090
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II)
V
0
18
28
124
J035091
VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V
V
0
20
30
«. 
– za zaporedno številko 89 se doda novo delovno mesto z uvrstitvijo v plačni razred tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
90
J032031
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
0
13
23
«. 
– delovna mesta pod zaporednimi številkami od 90 do 124 se preštevilčijo tako, da postanejo delovna mesta pod zaporednimi številkami od 91 do 125.
(2) V Aneksu se v drugem odstavku 5. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede vodstvenih delovnih mest v tabeli Plačna podskupina J1 pod zaporedno številko 15, v tabeli Plačna podskupina J2 pod zaporedno številko 11 in v tabeli Plačna podskupina J3 pod zaporedno številko 4 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Plačna podskupina J1:
»Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
15
J015981
VODJA VIII
V
0
22
27
Plačna podskupina J2:
»Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
11
J025981
VODJA VIII
V
0
22
27
Plačna podskupina J3:
»Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR 
brez. napr. 
MIN
PR 
brez. napr. 
MAKS
4
J035981
VODJA VIII
V
0
22
27
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
6. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
7. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10101-2/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-2611-0042
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 
 
Marija Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica za zdravje 
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
dr. Zdenka Čebašek-Travnik 
Zdravniška zbornica Slovenije 
NI PODPISAL 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE
Damir Janeković 
NI PODPISAL 
 
SINCE 07 SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
Perica Radonjič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-22 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 21/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti