Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2245. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, stran 6392.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 4. člena Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 51/16)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, in mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  št. 3 
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest in nazivov plačne skupine C) 
V četrtem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C024001
SODELAVEC II
IV
1
SODELAVEC II
13
23
2
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
1
PRAVOSODNI 
SODELAVEC I
23
30
3
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
2
PRAVOSODNI 
SODELAVEC II
22
27
4
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
3
PRAVOSODNI 
SODELAVEC III
21
26
5
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
4
PRAVOSODNI 
SODELAVEC IV
20
25
6
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC 
ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE I
24
31
7
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC 
ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE II
23
28
8
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC 
ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE III
22
27
9
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC 
ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE IV
21
26
10
C025003
REFERENT
V
1
REFERENT I
23
30
11
C025003
REFERENT
V
2
REFERENT II
22
27
12
C025003
REFERENT
V
3
REFERENT III
21
26
13
C025003
REFERENT
V
4
REFERENT IV
20
25
14
C025004
SODELAVEC I
V
1
SODELAVEC I
16
26
15
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC I
25
33
16
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC II
24
29
17
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC III
23
28
18
C026002
VIŠJI REFERENT
VI
1
VIŠJI REFERENT I
25
33
19
C026002
VIŠJI REFERENT
VI
2
VIŠJI REFERENT II
24
29
20
C026002
VIŠJI REFERENT
VI
3
VIŠJI REFERENT III
23
28
21
C027001
PODSEKRETAR
VII/2
1
SEKRETAR
44
51
22
C027001
PODSEKRETAR
VII/2
2
PODSEKRETAR
41
46
23
C027002
SEKRETAR
VII/2
1
VIŠJI SEKRETAR
47
54
24
C027002
SEKRETAR
VII/2
2
SEKRETAR
44
49
25
C027003
SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI
VII/2
0
24
34
26
C027004
SVETNIK 
V PRAVOSODJU
VII/2
1
SVETNIK V PRAVOSODJU I
44
51
27
C027004
SVETNIK V PRAVOSODJU
VII/2
2
SVETNIK V PRAVOSODJU II
41
46
28
C027005
SVETOVALEC
VII/1
1
SVETOVALEC I
31
38
29
C027005
SVETOVALEC
VII/1
2
SVETOVALEC II
29
34
30
C027005
SVETOVALEC
VII/1
3
SVETOVALEC III
28
33
31
C027006
SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU
VII/1
1
SVETOVALEC V PRAVOSODJU I
31
38
32
C027006
SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU
VII/1
2
SVETOVALEC V PRAVOSODJU II
29
34
33
C027006
SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU
VII/1
3
SVETOVALEC V PRAVOSODJU III
28
33
34
C027007
URADNI VETERINAR
VII/2
1
URADNI VETERINAR I
41
47
35
C027007
URADNI VETERINAR
VII/2
2
URADNI VETERINAR II
39
44
36
C027007
URADNI VETERINAR
VII/2
3
URADNI VETERINAR III
37
42
37
C027008
URADNI VETERINAR SVETNIK
VII/2
1
URADNI VETERINAR SVETNIK
41
51
38
C027009
URADNI VETERINAR VIŠJI SVETNIK
VII/2
1
URADNI VETERINAR VIŠJI SVETNIK
44
54
39
C027010
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
VIŠJI SVETOVALEC I
37
43
40
C027010
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
VIŠJI SVETOVALEC II
35
40
41
C027010
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
VIŠJI SVETOVALEC III
33
38
42
C027011
VIŠJI SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU
VII/2
1
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU I
37
43
43
C027011
VIŠJI SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU
VII/2
2
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU II
35
40
44
C027011
VIŠJI SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU
VII/2
3
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU III
33
38
45
C028001
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) – I
VIII
1
VIŠJI PRAVOSODNI SVETNIK (PDI)
47
54
46
C028001
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) – I
VIII
2
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) I
44
49
47
C028002
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) – II
VIII
1
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) I
44
51
48
C028002
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) – II
VIII
2
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) II
41
46
49
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)
VIII
1
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC I (PDI)
38
44
50
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)
VIII
2
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC II (PDI)
36
41
51
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)
VIII
3
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC III (PDI)
34
39
«. 
V petem odstavku 14. člena se v tabeli vrstice pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 10, 11, 12, 70, 71, 72, 85, 86 in 87 nadomestijo z novimi vrsticami, ki se glasijo:
»
1
C035001
KRIMINALIST
V
1
KRIMINALIST I
25
33
2
C035001
KRIMINALIST
V
2
KRIMINALIST II
24
29
3
C035001
KRIMINALIST
V
3
KRIMINALIST III
23
28
10
C035003
POLICIST
V
1
POLICIST I
25
33
11
C035003
POLICIST
V
2
POLICIST II
24
29
12
C035003
POLICIST
V
3
POLICIST III
23
28
70
C037038 
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
1
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR I
34
41
71
C037038 
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
2
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR II
32
37
72
C037038 
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
3
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR III
31
36
85
C037039 
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR I
41
47
86
C037039 
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR II
39
44
87
C037039 
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR III
37
42
«. 
Za zaporedno številko 100 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
101
C035019
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
V
1
POLICIST -VRHUNSKI ŠPORTNIK I
23
31
102
C035019
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
V
2
POLICIST -VRHUNSKI ŠPORTNIK II
22
27
103
C035019
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
V
3
POLICIST -VRHUNSKI ŠPORTNIK III
21
26
«. 
V šestem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
C055001
CARINIK
V
1
CARINIK I
25
33
2
C055001
CARINIK
V
2
CARINIK II
24
29
3
C055001
CARINIK
V
3
CARINIK III
23
28
4
C055003
CARINIK SPECIALIST
V
1
CARINIK SPECIALIST I
26
34
5
C055003
CARINIK SPECIALIST
V
2
CARINIK SPECIALIST II
25
30
6
C055003
CARINIK SPECIALIST
V
3
CARINIK SPECIALIST III
24
29
7
C055004
CARINIK VODJA IZMENE
V
1
CARINIK VODJA IZMENE I
26
34
8
C055004
CARINIK VODJA IZMENE
V
2
CARINIK VODJA IZMENE II
25
30
9
C055004
CARINIK VODJA IZMENE
V
3
CARINIK VODJA IZMENE III
24
29
10
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC
V
1
FINANČNI 
IZTERJEVALEC I
25
33
11
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC
V
2
FINANČNI 
IZTERJEVALEC II
24
29
12
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC
V
3
FINANČNI 
IZTERJEVALEC III
23
28
13
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST I
26
34
14
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST II
25
30
15
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST III
24
29
16
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC
V
1
FINANČNI PREISKOVALEC I
26
34
17
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC
V
2
FINANČNI PREISKOVALEC II
25
30
18
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC
V
3
FINANČNI PREISKOVALEC III
24
29
19
C055008
FINANČNI KONTROLOR
V
1
FINANČNI KONTROLOR I
23
31
20
C055008
FINANČNI KONTROLOR
V
2
FINANČNI KONTROLOR II
22
27
21
C055008
FINANČNI KONTROLOR
V
3
FINANČNI KONTROLOR III
21
26
22
C056001
VIŠJI CARINIK
VI
1
VIŠJI CARINIK I
28
36
23
C056001
VIŠJI CARINIK
VI
2
VIŠJI CARINIK II
27
32
24
C056001
VIŠJI CARINIK
VI
3
VIŠJI CARINIK III
26
31
25
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI CARINIK SPECIALIST I
29
37
26
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST
VI
2
VIŠJI CARINIK SPECIALIST II
28
33
27
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST
VI
3
VIŠJI CARINIK SPECIALIST III
27
32
28
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
VI
1
VIŠJI CARINIK VODJA 
IZMENE I
30
38
29
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
VI
2
VIŠJI CARINIK VODJA 
IZMENE II
29
34
30
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
VI
3
VIŠJI CARINIK VODJA 
IZMENE III
28
33
31
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
VI
1
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC I
28
36
32
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
VI
2
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC II
27
32
33
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
VI
3
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC III
26
31
34
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
1
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST I
29
37
35
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
2
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST II
28
33
36
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
3
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST III
27
32
37
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR
VI
1
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR I
27
35
38
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR
VI
2
VIŠJI FINANČNI 
KONTROLOR II
26
31
39
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR
VI
3
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR III
25
30
40
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
VI
1
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST I
28
36
41
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
VI
2
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST II
27
32
42
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
VI
3
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST III
26
31
43
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
VI
1
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC I
29
37
44
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
VI
2
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC II
28
33
45
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
VI
3
VIŠJI FINANČNI 
PREISKOVALEC III
27
32
46
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
1
FINANČNI ZTERJEVALEC 
SVETOVALEC I
33
40
47
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
2
FINANČNI IZTERJEVALEC 
SVETOVALEC II
31
36
48
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
3
FINANČNI IZTERJEVALEC 
SVETOVALEC III
30
35
49
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST I
34
41
50
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST II
32
37
51
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST III
31
36
52
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
VII/1
1
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC I
33
40
53
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
VII/1
2
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC II
31
36
54
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
VII/1
3
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC III
30
35
55
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
1
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST I
34
41
56
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
2
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST II
32
37
57
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
3
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST III
31
36
58
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR
VII/1
1
FINANČNI INŠPEKTOR I
35
41
59
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR
VII/1
2
FINANČNI INŠPEKTOR II
33
38
60
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR
VII/1
3
FINANČNI INŠPEKTOR III
31
36
61
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
33
40
62
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
31
36
63
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
30
35
64
C057016
FINANČNI 
SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC I
34
41
65
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC II
32
37
66
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC III
31
36
67
C057017
FINANČNI SVETOVALEC –INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST I
34
41
68
C057017
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST II
32
37
69
C057017
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST III
31
36
70
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC I
40
46
71
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC II
38
43
72
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC III
36
41
73
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
1
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I
40
46
74
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
2
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II
38
43
75
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
3
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III
36
41
76
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC I
40
46
77
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC II
38
43
78
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC III
36
41
79
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
1
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I
39
45
80
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
2
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II
37
42
81
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
3
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III
35
40
82
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR I
42
48
83
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR II
40
45
84
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR III
38
43
85
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
40
46
86
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
38
43
87
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
36
41
88
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST I
40
46
89
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST II
38
43
90
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST III
36
41
91
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC I
41
47
92
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC II
39
44
93
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
PREISKOVALEC III
37
42
94
C057026
FINANČNI SVETNIK
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETNIK
44
51
95
C057026
FINANČNI SVETNIK
VII/2
2
FINANČNI SVETNIK
41
46
«. 
V sedmem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
C065001
IZTERJEVALEC
V
1
IZTERJEVALEC I
23
31
2
C065001
IZTERJEVALEC
V
2
IZTERJEVALEC II
22
27
3
C065001
IZTERJEVALEC
V
3
IZTERJEVALEC III
21
26
4
C065002
IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
1
IZTERJEVALECSPECIALIST I
24
32
5
C065002
IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
2
IZTERJEVALEC SPECIALIST II
23
28
6
C065002
IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
3
IZTERJEVALEC SPECIALIST III
22
27
7
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK
V
1
MEROSLOVNI NADZORNIK I
21
29
8
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK
V
2
MEROSLOVNI NADZORNIK II
20
25
9
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK
V
3
MEROSLOVNI NADZORNIK III
19
24
10
C065004
NADZORNIK
V
1
NADZORNIK I
23
31
11
C065004
NADZORNIK
V
2
NADZORNIK II
22
27
12
C065004
NADZORNIK
V
3
NADZORNIK III
21
26
13
C065005
OBČINSKI REDAR
V
1
OBČINSKI REDAR I
23
31
14
C065005
OBČINSKI REDAR
V
2
OBČINSKI REDAR II
22
27
15
C065005
OBČINSKI REDAR
V
3
OBČINSKI REDAR III
21
26
16
C067033 
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
1
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC I
37
43
17
C067033 
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
2
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC II
35
40
18
C067033 
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
3
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC III
33
38
19
C067032 
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
VII/1
1
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC I
32
39
20
C067032 
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
VII/1
2
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC II
30
35
21
C067032 
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
VII/1
3
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC III
29
34
22
C065010 
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
V
1
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE I
25
33
23
C065010 
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
V
2
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE II
24
29
24
C065010 
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
V
3
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE III
23
28
25
C066009 
VIŠJI OBČINSKI REDAR
VI
1
VIŠJI OBČINSKI REDAR I
26
34
26
C066009 
VIŠJI OBČINSKI REDAR
VI
2
VIŠJI OBČINSKI REDAR II
25
29
27
C066009 
VIŠJI OBČINSKI REDAR
VI
3
VIŠJI OBČINSKI REDAR III
24
28
28
C065006
PRAVOSODNI POLICIST
V
1
PRAVOSODNI POLICIST I
25
33
29
C065006
PRAVOSODNI POLICIST
V
2
PRAVOSODNI POLICIST II
24
29
30
C065006
PRAVOSODNI POLICIST
V
3
PRAVOSODNI POLICIST III
23
28
31
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
V
1
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA I
26
34
32
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
V
2
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA II
25
30
33
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
V
3
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA III
24
29
34
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
V
1
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST I
26
34
35
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
V
2
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST II
25
30
36
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
V
3
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST III
24
29
37
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK
V
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK I
24
32
38
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK
V
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK II
23
28
39
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK
V
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK III
22
27
40
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
VII/1
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC I
32
39
41
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
VII/1
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC II
30
35
42
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
VII/1
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC III
29
34
43
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I
38
44
44
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II
36
41
45
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III
34
39
46
C066003
VIŠJI IZTERJEVALEC
VI
1
VIŠJI IZTERJEVALEC I
26
34
47
C066003
VIŠJI IZTERJEVALEC
VI
2
VIŠJI IZTERJEVALEC II
25
30
48
C066003
VIŠJI IZTERJEVALEC
VI
3
VIŠJI IZTERJEVALEC III
24
29
49
C066004
VIŠJI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
1
VIŠJI IZTERJEVALEC SPECIALIST I
27
35
50
C066004
VIŠJI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
2
VIŠJI IZTERJEVALEC SPECIALIST II
26
31
51
C066004
VIŠJI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
3
VIŠJI IZTERJEVALEC SPECIALIST III
25
30
52
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
VI
1
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK I
25
33
53
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
VI
2
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK II
24
29
54
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
VI
3
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK III
23
28
55
C066006
VIŠJI NADZORNIK
VI
1
VIŠJI NADZORNIK I
27
35
56
C066006
VIŠJI NADZORNIK
VI
2
VIŠJI NADZORNIK II
26
31
57
C066006
VIŠJI NADZORNIK
VI
3
VIŠJI NADZORNIK III
25
30
58
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST I
28
36
59
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST II
27
32
60
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST III
26
31
61
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA I
30
38
62
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA II
29
34
63
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA III
28
33
64
C067002
INŠPEKTOR
VII/2
1
INŠPEKTOR I
40
46
65
C067002
INŠPEKTOR
VII/2
2
INŠPEKTOR II
38
43
66
C067002
INŠPEKTOR
VII/2
3
INŠPEKTOR III
36
41
67
C067003
INŠPEKTOR SVETNIK
VII/2
1
INŠPEKTOR VIŠJI SVETNIK
44
51
68
C067003
INŠPEKTOR SVETNIK
VII/2
2
INŠPEKTOR SVETNIK
41
46
69
C067004
IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
1
IZTERJEVALEC SVETOVALEC I
32
39
70
C067004
IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
2
IZTERJEVALEC SVETOVALEC II
30
35
71
C067004
IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
3
IZTERJEVALEC SVETOVALEC III
29
34
72
C067005
IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
1
IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST I
33
40
73
C067005
IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
2
IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST II
31
36
74
C067005
IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
3
IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST III
30
35
75
C067006
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
IZTERJEVALEC VIŠJI 
SVETOVALEC I
39
45
76
C067006
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
IZTERJEVALEC VIŠJI 
SVETOVALEC II
37
42
77
C067006
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
IZTERJEVALEC VIŠJI 
SVETOVALEC III
35
40
78
C067007
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
1
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I
39
45
79
C067007
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
2
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II
37
42
80
C067007
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
3
IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III
35
40
81
C067012
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
VII/2
1
LETALSKI NADZORNIK SEKRETAR
44
51
82
C067012
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
VII/2
2
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
41
46
83
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I
37
43
84
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II
35
40
85
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III
33
38
86
C067014
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
44
51
87
C067014
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR
41
46
88
C067015
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SEKRETAR
47
54
89
C067015
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
44
49
90
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC
VII/1
1
NOTRANJI REVIZOR 
SVETOVALEC I
31
38
91
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC
VII/1
2
NOTRANJI REVIZOR 
SVETOVALEC II
29
34
92
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC
VII/1
3
NOTRANJI REVIZOR 
SVETOVALEC III
28
33
93
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC I
38
44
94
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC II
36
41
95
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC III
34
39
96
C067018
SVETNIK V UIKS
VII/2
1
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETNIK
44
51
97
C067018
SVETNIK V UIKS
VII/2
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETNIK
41
46
98
C067019
INŠPEKTOR V UIKS
VII/1
1
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC I
33
40
99
C067019
INŠPEKTOR V 
UIKS
VII/1
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC II
31
36
100
C067019
INŠPEKTOR V 
UIKS
VII/1
3
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC III
30
35
101
C067020
INŠPEKTOR 
OPERATIVNI VODJA V 
UIKS
VII/1
1
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA I
34
41
102
C067020
INŠPEKTOR 
OPERATIVNI VODJA V 
UIKS
VII/1
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA II
32
37
104
C067020
INŠPEKTOR 
OPERATIVNI VODJA V 
UIKS
VII/1
3
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA III
31
36
105
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
VII/2
1
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC I
40
46
106
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
VII/2
2
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC II
38
43
107
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
VII/2
3
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC III
36
41
108
C067022
PREISKOVALEC LET. NESR. IN INCID. PODSEKRETAR
VII/2
1
PREISKOVALEC LET. NESR. IN INCID. PODSEKRETAR
41
51
109
C067023
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
VII/2
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SEKRETAR
44
51
110
C067023
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
VII/2
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
41
46
111
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC
VII/1
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC I
32
39
112
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC
VII/1
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC II
30
35
113
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC
VII/1
3
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC III
29
34
114
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC I
37
43
115
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC II
35
40
116
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC III
33
38
117
C067026
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
VII/2
1
PRISTANIŠKI KAPITAN SEKRETAR
44
51
118
C067026
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
VII/2
2
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
41
46
119
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I
37
43
120
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II
35
40
121
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III
33
38
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J013001
KNJIŽNIČAR III
III
0
10
20
2
J014002
KNJIŽNIČAR IV
IV
0
14
24
3
J015001
ANALITIK V
V
0
18
28
4
J015002
BLAGAJNIK V
V
0
18
28
5
J015003
CARINSKI SODELAVEC V
V
0
18
28
6
J015004
DEVIZNI SODELAVEC V
V
0
14
24
7
J015008
FINANČNIK V
V
0
19
29
8
J015010
GRADBENI TEHNIK V
V
0
19
29
9
J015011
KADROVIK V
V
0
19
29
10
J015012
KEMIJSKI TEHNIK V
V
0
19
29
11
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
12
J015014
KNJIŽNIČAR V
V
0
18
28
13
J015015
KODIFICER V
V
0
17
27
14
J015017
KOORDINATOR V
V
0
18
28
15
J015018
METROLOG V
V
0
18
28
16
J015020
OPERATER V CENTRU 
ZA OBVEŠČANJE V
V
0
22
32
17
J015021
OPERATIVEC V
V
0
18
28
18
J015023
PIROTEHNIK NUS V
V
0
22
32
19
J015024
PIROTEHNIK OROŽAR V
V
0
19
29
20
J015025
PIROTEHNIK V
V
0
19
29
21
J015026
PROGRAMER APLIKACIJ V
V
0
21
31
22
J015028
RAČUNOVODJA V
V
0
19
29
23
J015029
SALDAKONTIST V
V
0
17
27
24
J015032
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V
V
0
19
29
25
J015039
STROKOVNI SODELAVEC V
V
0
18
28
26
J015070
VARSTVENIK OBALNEGA MORJA V
V
0
20
30
27
J016001
ANALITIK VI
VI
0
22
32
28
J016002
BLAGAJNIK VI
VI
0
22
32
29
J016003
ČLAN IZPITNE KOMISIJE VI
VI
0
22
32
30
J016004
DEVIZNI SODELAVEC VI
VI
0
21
31
31
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
23
33
32
J016089
DELOVNI INŠTRUKTOR UIKS VI
VI
0
24
34
33
J016010
INŽENIR 
LETALSKIH TELEKOMUNIKACIJ VI
VI
0
23
33
34
J016013
KADROVIK VI
VI
0
22
32
35
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
22
32
36
J016015
KNJIŽNIČAR VI
VI
0
22
32
37
J016016
KODIFICER VI
VI
0
21
31
38
J016017
KOMERCIALIST VI
VI
0
22
32
39
J016018
KOORDINATOR VI
VI
0
22
32
40
J016020
OPERATER V CENTRU 
ZA OBVEŠČANJE VI
VI
0
24
34
41
J016021
OPERATER VI
VI
0
23
33
42
J016022
OPERATIVEC VI
VI
0
22
32
43
J016023
ORGANIZATOR DELA VI
VI
0
22
32
44
J016024
PRAVNIK VI
VI
0
22
32
45
J016025
PROGRAMER APLIKACIJ VI
VI
0
24
34
46
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
24
34
47
J016029
SALDAKONTIST VI
VI
0
22
32
48
J016031
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI
VI
0
23
33
49
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
22
32
50
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI
VI
0
24
34
51
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
27
37
52
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
53
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
54
J017007
ARHITEKT VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
55
J017008
ARHITEKT VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
56
J017009
ARHITEKT VII/2 (III)
VII/2
0
29
39
57
J017011
ČLAN IZPITNE KOMISIJE VII/2
VII/2
0
29
39
58
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
28
38
59
J017017
FINANČNIK VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
60
J017018
FINANČNIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
61
J017022
GRADBENI NADZORNIK VII/1
VII/1
0
28
38
62
J017023
GRADBENI NADZORNIK VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
63
J017024
GRADBENI NADZORNIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
64
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
28
38
65
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
30
40
66
J017027
INŽENIR 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2
VII/2
0
32
42
67
J017033
INŽENIR VII/2
VII/2
0
30
40
68
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
28
38
69
J017037
KADROVIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
70
J017039
KEMIJSKI INŽENIR VII/2
VII/2
0
30
40
71
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
27
37
72
J017041
KNJIGOVODJA VII/2
VII/2
0
33
43
73
J017044
KODIFICER VII/1
VII/1
0
28
38
74
J017045
KODIFICER VII/2
VII/2
0
33
43
75
J017050
KOORDINATOR VII/1
VII/1
0
28
38
76
J017051
KOORDINATOR VII/2
VII/2
0
33
43
77
J017059
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/1
VII/1
0
28
38
78
J017060
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/2
VII/2
0
33
43
79
J017061
OPERATIVEC VII/1
VII/1
0
28
38
80
J017062
OPERATIVEC VII/2
VII/2
0
33
43
81
J017066
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
82
J017067
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
83
J017068
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (III)
VII/2
0
29
39
84
J017073
PRAVNIK VII/1
VII/1
0
28
38
85
J017074
PRAVNIK VII/2
VII/2
0
32
42
86
J017075
PREVAJALEC VII/1
VII/1
0
28
38
87
J017076
PREVAJALEC VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
88
J017077
PREVAJALEC VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
89
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
28
38
90
J017080
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
91
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
92
J017083
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/1
VII/1
0
28
38
93
J017084
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
94
J017085
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
95
J017086
PSIHOLOG VII/2
VII/2
0
30
40
96
J017087
PUBLICIST VII/1
VII/1
0
28
38
97
J017088
PUBLICIST VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
98
J017089
PUBLICIST VII/2 (II)
VII/2
0
31
41
99
J017091
RAČUNOVODJA VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
100
J017092
RAČUNOVODJA VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
101
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
29
39
102
J017094
RAZVOJNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
28
38
103
J017095
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
104
J017096
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
105
J017097
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
106
J017099
SALDAKONTIST VII/1
VII/1
0
27
37
107
J017112
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1
VII/1
0
28
38
108
J017113
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
109
J017115
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
110
J017122
SOCIALNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
30
40
111
J017133
STROKOVNI SODELAVEC – OBRAČUN
IN STATISTIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV VII/1
VII/1
0
28
38
112
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
113
J017136
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
114
J017137
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
115
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
28
38
116
J017150
TEHNIČNI UREDNIK VII/2
VII/2
0
29
39
117
J017151
TERMINOLOG VII/1
VII/1
0
28
38
118
J017152
TERMINOLOG VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
119
J017153
TERMINOLOG VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
120
J017154
UPRAVITELJ OBRAMBNIH NAČRTOV VII/2
VII/2
0
29
39
121
J017155
UREDNIK VII/2
VII/2
0
29
39
122
J017156
VARNOSTNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
28
38
123
J017158
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
124
J017159
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
125
J017174
ŽIVILSKI TEHNOLOG VII/2
VII/2
0
30
40
126
J023004
STROJEPISKA III
III
0
14
24
127
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
14
24
128
J024003
KURIR IV
IV
0
14
24
129
J024004
ODPRAVNIK POŠILJK IV
IV
0
14
24
130
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
16
26
131
J025001
ADMINISTRATIVNI ATAŠE V
V
0
20
30
132
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
19
29
133
J025003
ARHIVAR V
V
0
18
28
134
J025004
ARHIVSKO FOTOGRAFSKI TEHNIK V
V
0
19
29
135
J025005
DOKUMENTALIST V
V
0
17
27
136
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
19
29
137
J025013
SODNI ZAPISNIKAR V
V
0
20
30
138
J025014
SODNI ZAPISNIKAR V-I
V
0
21
31
139
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V
V
0
19
29
140
J025016
TAJNICA DIREKTORJA V (I)
V
0
19
29
141
J025017
TAJNICA FUNKCIONARJA V
V
0
21
31
142
J025018
TAJNICA FUNKCIONARJA V (I)
V
0
21
31
143
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
144
J025020
VPISNIČAR V PRAVOSODNEM ORGANU V
V
0
19
29
145
J025021
ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V
V
0
19
29
146
J025022
ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V (I)
V
0
20
30
147
J026001
ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI
VI
0
23
33
148
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
22
32
149
J026003
DOKUMENTALIST VI
VI
0
22
32
150
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
151
J027001
DOKUMENTALIST VII/1
VII/1
0
26
36
152
J027002
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
30
40
153
J027003
KORESPONDENT ATAŠE VII
VII/2
0
29
39
154
J027004
NADZORNIK OBDELAVE PODATKOV JAVNIH PLAČIL VII/2
VII/2
0
29
39
155
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
26
36
156
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
30
40
157
J031001
ČISTILKA I
I
0
10
20
158
J032001
ČISTILKA II
II
0
10
20
159
J032007
KOMUNALNI DELAVEC II
II
0
10
20
160
J032013
PERICA II
II
0
11
21
161
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
10
20
162
J033007
KOMUNALNI DELAVEC III
III
0
11
21
163
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
13
23
164
J033009
KURIR III
III
0
13
23
165
J033014
RECEPTOR III
III
0
14
24
166
J033018
SKLADIŠČNI DELAVEC III
III
0
12
22
167
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
12
22
168
J033023
TELEFONIST III
III
0
12
22
169
J033027
VRATAR III
III
0
12
22
170
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
13
23
171
J034001
AVTOKLEPAR IV
IV
0
15
25
172
J034002
AVTOMEHANIK IV
IV
0
16
26
173
J034008
EKONOM IV
IV
0
15
25
174
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
15
25
175
J034011
ELEKTROMEHANIK IV
IV
0
15
25
176
J034016
GLAVNI KURJAČ IV
IV
0
14
24
177
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
16
26
178
J034022
INŠTALATER IV
IV
0
16
26
179
J034026
KNJIGOVEZ IV
IV
0
15
25
180
J034028
KOPIST MONTAŽER IV
IV
0
14
24
181
J034030
KUHAR IV
IV
0
16
26
182
J034031
KURJAČ IV
IV
0
14
24
183
J034033
LAKIREC IV
IV
0
15
25
184
J034034
LIVAR IV
IV
0
15
25
185
J034037
MESAR IV
IV
0
15
25
186
J034038
MIZAR IV
IV
0
16
26
187
J034042
NATAKAR IV
IV
0
15
25
188
J034046
ORODJAR IV
IV
0
15
25
189
J034050
PLESKAR IV
IV
0
16
26
190
J034051
POMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA IV
IV
0
17
27
191
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
15
25
192
J034059
SERVISER IV
IV
0
15
25
193
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
15
25
194
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
16
26
195
J034062
SNEMALEC FOTOGRAF IV
IV
0
15
25
196
J034069
STRUGAR IV
IV
0
15
25
197
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
16
26
198
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
15
25
199
J034079
TELEFONIST INFORMATOR IV
IV
0
14
24
200
J034080
TESAR IV
IV
0
15
25
201
J034081
TISKAR IV
IV
0
16
26
202
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
16
26
203
J034083
VARILEC IV
IV
0
16
26
204
J034087
VOZNIK FUNKCIONARJA IV
IV
0
17
27
205
J034089
VOZNIK IV
IV
0
14
24
206
J034091
VOZNIK ZA PROTOKOLARNE 
PREVOZE IV
IV
0
16
26
207
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
15
25
208
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
209
J034124
VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA 
VOZILA IV
IV
0
17
27
210
J034121
OROŽAR IV
IV
0
18
28
211
J034122
SKLADIŠČNIK SIMES IV
IV
0
18
28
212
J034123
ORODJAR-OROŽAR IV
IV
0
17
27
213
J035002
AVDIO VIDEO TEHNIK V
V
0
17
27
214
J035005
DELOVNI INŠTRUKTOR (UIKS) V
V
0
22
32
215
J035006
DELOVNI INŠTRUKTOR V
V
0
22
32
216
J035007
DELOVODJA V
V
0
21
31
217
J035010
EKONOM V
V
0
18
28
218
J035011
ELEKTROTEHNIK/ELEKTRONIK V
V
0
17
27
219
J035014
FOTOGRAF V
V
0
17
27
220
J035016
GLAVNI KUHAR V
V
0
20
30
221
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V
V
0
18
28
222
J035022
GRAFIČNI OBLIKOVALEC V
V
0
17
27
223
J035023
GRAFIČNI TEHNIK V
V
0
18
28
224
J035025
HIŠNIK V
V
0
18
28
225
J035026
INŠTRUKTOR (UIKS) V
V
0
22
32
226
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V
V
0
19
29
227
J035029
KNJIGOVEZ V
V
0
16
26
228
J035032
KOPIST MONTAŽER V
V
0
16
26
229
J035033
KOPIST V
V
0
14
24
230
J035034
KOREKTOR V
V
0
16
26
231
J035035
KUHAR V
V
0
18
28
232
J035037
LABORANT V
V
0
18
28
233
J035038
LETALSKI MEHANIK V
V
0
17
27
234
J035041
MONTAŽER V
V
0
16
26
235
J035045
OPERATER V
V
0
18
28
236
J035046
ORODJAR V
V
0
18
28
237
J035051
POŽARNI REFERENT V
V
0
18
28
238
J035056
RECEPTOR V
V
0
17
27
239
J035059
SKLADIŠČNIK V
V
0
17
27
240
J035061
SNEMALEC V
V
0
17
27
241
J035069
TEHNIK V
V
0
18
28
242
J035073
UPRAVLJALEC SISTEMA V
V
0
18
28
243
J035074
UPRAVNIK V
V
0
17
27
244
J035076
VARILNI TEHNIK V
V
0
18
28
245
J035077
VARNOSTNIK V
V
0
18
28
246
J035081
VIDEO TEHNIK REALIZATOR V
V
0
17
27
247
J035084
VOZNIK FUNKCIONARJA V
V
0
19
29
248
J035085
VOZNIK V
V
0
17
27
249
J035086
VOZNIK A PROTOKOLARNE PREVOZE V
V
0
18
28
250
J035087
VRTNARSKI TEHNIK V (I)
V
0
17
27
251
J035092
VZDRŽEVALEC V (I)
V
0
17
27
252
J035133
VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA V
V
0
19
29
253
J035134
OROŽAR V
V
0
20
30
254
J035135
SKLADIŠČNIK SIMES V
V
0
19
29
255
J036001
AVDIO VIDEO TEHNIK VI
VI
0
21
31
256
J036002
EKONOM VI
VI
0
22
32
257
J036037
INŠTRUKTOR UIKS VI
VI
0
24
34
258
J036008
KNJIGOVEZ VI
VI
0
23
33
259
J036010
NADZORNIK TELEKOMUNIKACIJ VI
VI
0
20
30
260
J036016
SNEMALEC MONTAŽER VI
VI
0
21
31
261
J036019
TEHNOLOG VI
VI
0
22
32
262
J036020
UPRAVNIK VI
VI
0
22
32
263
J036021
VARNOSTNIK VI
VI
0
21
31
264
J036022
VIDEO TEHNIK REALIZATOR VI
VI
0
21
31
265
J037001
KNJIGOVEZ VII/1
VII/1
0
25
35
266
J037002
KNJIGOVEZ VII/2
VII/2
0
30
40
267
J037004
TEHNOLOG VII/1
VII/1
0
27
37
268
J037005
UPRAVNIK GOZDOV VII/1
VII/1
0
28
38
269
J037006
UPRAVNIK GOZDOV VII/2
VII/2
0
33
43
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. oktobrom 2017.
V rokih iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-472/2017/2
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3130-0033
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV 
SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
SINDIKAT 
VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM
Nataša Ajdič l.r.
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
NI PODPISAL 
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek 
NI PODPISAL 
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Boris Fedran 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-9 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 32/3.

AAA Zlata odličnost