Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2242. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, stran 6374.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv)in tretjega odstavka 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08 in 85/10)se v prvem odstavku 4. člena preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Šifra
Formacijska dolžnost
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni 
razred brez napredovanj
Plačni 
razred 
z napredovanji
formacijske dolžnosti
1
C044001
VOJAK
IV
1
VOJAK II
22
32
2
C044002
MORNAR
IV
1
MORNAR II
22
32
3
C044003
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
I. RAZREDA
20
30
4
C045001
VOJAK
V
1
VOJAK I
23
33
5
C045002
VOJAK
V
1
PODDESETNIK
24
34
6
C045003
VOJAK
V
1
DESETNIK
25
35
7
C045004
VOJAK
V
1
NADDESETNIK
26
36
8
C045005
MORNAR
V
1
MORNAR I
23
33
9
C045006
MORNAR
V
1
PODDESETNIK
24
34
10
C045007
MORNAR
V
1
DESETNIK
25
35
11
C045008
MORNAR
V
1
NADDESETNIK
26
36
12
C045009
PODČASTNIK
V
1
VODNIK
25
35
13
C045010
PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK
26
36
14
C045011
PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK
27
37
15
C045012
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VODNIK
25
35
16
C045013
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK
26
36
17
C045014
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK
27
37
18
C045015
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
II. RAZREDA
21
31
19
C045016
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
III. RAZREDA
24
34
20
C045017
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
IV. RAZREDA
25
35
21
C045018
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
V. RAZREDA
26
36
22
C046001
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
28
38
23
C046002
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
PRAPORŠČAK
28
38
24
C046003
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK
29
39
25
C046004
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
28
38
26
C046005
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
PRAPORŠČAK
28
38
27
C046006
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK
29
39
28
C046007
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
VI. RAZREDA
27
37
29
C046008
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
VII. RAZREDA
28
38
30
C046009
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
VIII. RAZREDA
29
39
31
C047001
VISOKI PODČASTNIK
VII/1
1
ŠTABNI PRAPORŠČAK
33
43
32
C047002
VISOKI PODČASTNIK
VII/1
1
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
38
48
33
C047003
VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VII/1
1
ŠTABNI PRAPORŠČAK
33
43
34
C047004
VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VII/1
1
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
38
48
35
C047005
ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK
30
40
36
C047006
ČASTNIK
VII/1
1
NADPOROČNIK
31
41
37
C047007
ČASTNIK
VII/1
1
STOTNIK
33
43
38
C047008
VIŠJI ČASTNIK
VII/1
1
MAJOR
37
47
39
C047009
VIŠJI ČASTNIK
VII/1
1
PODPOLKOVNIK
39
49
40
C047010
VIŠJI ČASTNIK
VII/2
1
POLKOVNIK
41
51
41
C047011
VIŠJI ČASTNIK
VII/2
1
BRIGADIR
44
54
42
C047012
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK KORVETE
30
40
43
C047013
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK FREGATE
31
41
44
C047014
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE
33
43
45
C047015
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
KAPITAN KORVETE
37
47
46
C047016
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
KAPITAN FREGATE
39
49
47
C047017
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/2
1
KAPITAN BOJNE LADJE
41
51
48
C047018
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/2
1
KAPITAN
44
54
49
C047019
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
IX. RAZREDA
29
39
50
C047020
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
X. RAZREDA
30
40
51
C047021
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
XI. RAZREDA
32
42
52
C047022
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
XII. RAZREDA
37
47
53
C047023
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
XIII. RAZREDA
39
49
54
C047024
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
XIV. RAZREDA
41
51
55
C047025
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
XV. RAZREDA
44
54
56
C047026
GENERAL
VII/2
1
GENERALMAJOR
47
57
57
C047027
GENERAL
VII/2
1
GENERALPOD-POLKOVNIK
50
57
58
C047028
ADMIRAL
VII/2
1
KONTRAADMIRAL
47
57
59
C047029
ADMIRAL
VII/2
1
VICEADMIRAL
50
57
«. 
V drugem odstavku se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Šifra
Formacijska dolžnost
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napredovanj
Plačni razred 
z napredovanji
1
C044004
VOJAK SPECIALIST
IV
1
VOJAK II SPECIALIST
23
33
2
C044005
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA SPECIALIST
21
31
3
C045019
VOJAK SPECIALIST
V
1
VOJAK I SPECIALIST
24
34
4
C045020
VOJAK SPECIALIST
V
1
PODDESETNIK SPECIALIST
25
35
5
C045021
VOJAK SPECIALIST
V
1
DESETNIK SPECIALIST
26
36
6
C045022
VOJAK SPECIALIST
V
1
NADDESETNIK SPECIALIST
27
37
7
C045023
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
VODNIK SPECIALIST
26
36
8
C045024
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
VIŠJI VODNIK SPECIALIST
27
37
9
C045025
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
28
38
10
C045026
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA SPECIALIST
22
32
11
C045027
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA SPECIALIST
25
35
12
C045028
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA SPECIALIST
26
36
13
C045029
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA SPECIALIST
27
37
14
C046010
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
29
39
15
C046011
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
PRAPORŠČAK SPECIALIST
29
39
16
C046012
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SPECIALIST
30
40
17
C046013
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA SPECIALIST
28
38
18
C046014
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA SPECIALIST
29
39
19
C046015
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA SPECIALIST
30
40
20
C047030
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
POROČNIK SPECIALIST
31
41
21
C047031
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
NADPOROČNIK SPECIALIST
32
42
22
C047032
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
STOTNIK SPECIALIST
34
44
23
C047033
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
MAJOR SPECIALIST
38
48
24
C047034
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
PODPOLKOVNIK SPECIALIST
40
50
25
C047035
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/2
1
POLKOVNIK SPECIALIST
42
52
26
C047036
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/2
1
BRIGADIR SPECIALIST
45
55
27
C047037
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA SPECIALIST
30
40
28
C047038
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA SPECIALIST
31
41
29
C047039
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA SPECIALIST
33
43
30
C047040
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA SPECIALIST
38
48
31
C047041
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA SPECIALIST
40
50
32
C047042
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA SPECIALIST
42
52
33
C047043
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA SPECIALIST
45
55
34
C044006
VOJAK SE
IV
1
VOJAK II SE
24
34
35
C044007
MORNAR SE
IV
1
MORNAR II SE
24
34
36
C045030
VOJAK SE
V
1
VOJAK I SE
25
35
37
C045031
VOJAK SE
V
1
PODDESETNIK SE
26
36
38
C045032
VOJAK SE
V
1
DESETNIK SE
27
37
39
C045033
VOJAK SE
V
1
NADDESETNIK SE
28
38
40
C045034
MORNAR SE
V
1
MORNAR I SE
25
35
41
C045035
MORNAR SE
V
1
PODDESETNIK SE
26
36
42
C045036
MORNAR SE
V
1
DESETNIK SE
27
37
43
C045037
MORNAR SE
V
1
NADDESETNIK SE
28
38
44
C045038
PODČASTNIK SE
V
1
VODNIK SE
27
37
45
C045039
PODČASTNIK SE
V
1
VIŠJI VODNIK SE
28
38
46
C045040
PODČASTNIK SE
V
1
ŠTABNI VODNIK SE
29
39
47
C045041
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
VODNIK SE
27
37
48
C045042
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
VIŠJI VODNIK SE
28
38
49
C045043
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
ŠTABNI VODNIK SE
29
39
50
C046016
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE
30
40
51
C046017
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
PRAPORŠČAK SE
30
40
52
C046018
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SE
31
41
53
C046019
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE
30
40
54
C046020
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
PRAPORŠČAK SE
30
40
55
C046021
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SE
31
41
56
C047044
ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK SE
32
42
57
C047045
ČASTNIK SE
VII/1
1
NADPOROČNIK SE
33
43
58
C047046
ČASTNIK SE
VII/1
1
STOTNIK SE
35
45
59
C047047
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK KORVETE SE
32
42
60
C047048
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK FREGATE SE
33
43
61
C047049
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE SE
35
45
62
C047050
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/1
1
MAJOR SE
39
49
63
C047051
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/1
1
PODPOLKOVNIK SE
41
51
64
C047052
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
KAPITAN KORVETE SE
39
49
65
C047053
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
KAPITAN FREGATE SE
41
51
66
C044008
VOJAK KONTROLE ZrP
IV
1
VOJAK II KONTROLOR ZrP
25
35
67
C044009
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA KONTROLOR ZrP
25
35
68
C045044
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
VOJAK I KONTROLOR ZrP
26
36
69
C045045
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
PODDESETNIK KONTROLOR ZrP
27
37
70
C045046
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
DESETNIK KONTROLOR ZrP
28
38
71
C045047
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
NADDESETNIK KONTROLOR ZrP
29
39
72
C045048
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
VODNIK KONTROLOR ZrP
29
39
73
C045049
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
VIŠJI VODNIK KONTROLOR ZrP
30
40
74
C045050
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
ŠTABNI VODNIK KONTROLOR ZrP
31
41
75
C045051
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA KONTROLOR ZrP
26
36
76
C045052
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA KONTROLOR ZrP
29
39
77
C045053
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA KONTROLOR ZrP
30
40
78
C045054
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA KONTROLOR ZrP
31
41
79
C046022
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK KONTROLOR ZrP
32
42
80
C046023
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
PRAPORŠČAK KONTROLOR ZrP
33
43
81
C046024
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK KONTROLOR ZrP
34
44
82
C046025
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA KONTROLOR ZrP
32
42
83
C046026
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
33
43
84
C046027
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
34
44
85
C047054
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
POROČNIK KONTROLOR ZrP
34
44
86
C047055
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
NADPOROČNIK KONTROLOR ZrP
35
45
87
C047056
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
STOTNIK KONTROLOR ZrP
37
47
88
C047057
VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
MAJOR KONTROLOR ZrP
42
52
89
C047058
VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
PODPOLKOVNIK KONTROLOR ZrP
44
54
90
C047059
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA KONTROLOR ZrP
34
44
91
C047060
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA KONTROLOR ZrP
35
45
92
C047061
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA KONTROLOR ZrP
37
47
93
C047062
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
42
52
94
C047063
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
44
54
95
C047064
ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
VII/1
1
POROČNIK PILOT ZAČETNIK
34
44
96
C047065
ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
VII/1
1
NADPOROČNIK PILOT ZAČETNIK
35
45
97
C047066
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
POROČNIK DRUGI PILOT
34
44
98
C047067
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
NADPOROČNIK DRUGI PILOT
35
45
99
C047068
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
STOTNIK DRUGI PILOT
37
47
100
C047069
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
MAJOR DRUGI PILOT
42
52
101
C047070
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
PODPOLKOVNIK DRUGI PILOT
44
54
102
C047071
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/2
1
POLKOVNIK DRUGI PILOT
46
56
103
C047072
ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
NADPOROČNIK PRVI PILOT
35
45
104
C047073
ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
STOTNIK PRVI PILOT
37
47
105
C047074
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
MAJOR PRVI PILOT
42
52
106
C047075
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
PODPOLKOVNIK PRVI PILOT
44
54
107
C047076
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/2
1
POLKOVNIK PRVI PILOT
46
56
108
C047077
ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
NADPOROČNIK PILOT INŠTRUKTOR
35
45
109
C047078
ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
STOTNIK PILOT INŠTRUKTOR
37
47
110
C047079
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
MAJOR PILOT INŠTRUKTOR
42
52
111
C047080
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
PODPOLKOVNIK PILOT INŠTRUKTOR
44
54
112
C047081
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/2
1
POLKOVNIK PILOT INŠTRUKTOR
46
56
113
C045055
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
VODNIK TEHNIK LETALEC
29
39
114
C045056
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
VIŠJI VODNIK TEHNIK LETALEC
30
40
115
C045057
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
ŠTABNI VODNIK TEHNIK LETALEC
31
41
116
C045058
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
VODNIK LETALSKI TEHNIK
29
39
117
C045059
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
VIŠJI VODNIK LETALSKI TEHNIK
30
40
118
C045060
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK LETALSKI TEHNIK
31
41
119
C045061
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
26
36
120
C045062
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
29
39
121
C045063
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
30
40
122
C045064
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
31
41
123
C046028
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK TEHNIK LETALEC
32
42
124
C046029
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
PRAPORŠČAK TEHNIK LETALEC
33
43
125
C046030
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK TEHNIK LETALEC
34
44
126
C046031
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK LETALSKI TEHNIK
32
42
127
C046032
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
PRAPORŠČAK LETALSKI TEHNIK
33
43
128
C046033
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK LETALSKI TEHNIK
34
44
129
C046034
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
32
42
130
C046035
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
33
43
131
C046036
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
34
44
132
C047082
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
POROČNIK LETALSKI INŽENIR
34
44
133
C047083
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
NADPOROČNIK LETALSKI INŽENIR
35
45
134
C047084
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
STOTNIK LETALSKI INŽENIR
37
47
135
C047085
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
MAJOR LETALSKI INŽENIR
42
52
136
C047086
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
PODPOLKOVNIK LETALSKI INŽENIR
44
54
137
C047087
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/2
1
POLKOVNIK LETALSKI INŽENIR
46
56
138
C047088
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
34
44
139
C047089
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
35
45
140
C047090
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
37
47
141
C047091
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
42
52
142
C047092
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
44
54
143
C047093
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
46
56
144
C047094
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
POROČNIK ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
31
41
145
C047095
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
NADPOROČNIK ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE
35
45
146
C047096
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
STOTNIK ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
37
47
147
C048001
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
MAJOR ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
41
51
148
C048002
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
PODPOLKOVNIK ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
45
55
149
C048003
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
POLKOVNIK ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
46
56
150
C048004
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
BRIGADIR ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
48
57
151
C047097
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
31
41
152
C047098
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE
35
45
153
C047099
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
37
47
154
C048005
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
41
51
155
C048006
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
45
55
156
C048007
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
46
56
157
C048008
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
48
57
158
C047100
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
POROČNIK STROKOVNI DELAVEC VII/2
32
42
159
C047101
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
NADPOROČNIK VETERINAR VII/2
33
43
160
C04809
ČASTNIK VETERINAR
VIII
1
STOTNIK VETERINAR SPECIALIST VIII
39
49
161
C048010
ČASTNIK VETERINAR
VIII
1
MAJOR VETERINAR SPECIALIST VIII
40
50
162
C049001
ČASTNIK VETERINAR
IX
1
PODPOLKOVNIK VETERINAR SPECIALIST IX
41
51
163
C049002
ČASTNIK VETERINAR
IX
1
POLKOVNIK VETERINAR SPECIALIST IX
43
53
164
C047102
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA STROKOVNI DELAVEC VII/2
32
42
165
C047103
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA VETERINAR VII/2
33
43
166
C048011
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA VETERINAR SPECIALIST VIII
39
49
167
C048012
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA VETERINAR SPECIALIST VIII
40
50
168
C049003
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
IX
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA VETERINAR SPECIALIST IX
41
51
169
C049004
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
IX
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA VETERINAR SPECIALIST IX
43
53
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(rok za uskladitev formacij) 
Formacije se uskladijo s spremenjenim 4. členom uredbe najpozneje v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Pripadniki Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih, ki so uvrščene do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s to uredbo, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017. Pripadniki na formacijskih dolžnostih, ki so uvrščene nad 26. plačnim razredom pred spremembo uvrstitve v skladu s to uredbo, pa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. oktobrom 2017.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-8/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-1911-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina