Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017

Kazalo

2190. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1, stran 6283.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1
1. 
V drugem odstavku tretje točke Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1 (Uradni list RS, št. 31/17) se pred besedo »vse« doda številka »499/2«.
V tretjem odstavku se številka »14.500 m2« nadomesti s številko »15.450 m2«.
2. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-8/2017
Celje, dne 18. julija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.