Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017

Kazalo

2186. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2017, stran 6279.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, junij 2017 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2017 v primerjavi z majem 2017 je bil –0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2017 je bil 0,009.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2017 je bil 0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2017 v primerjavi z majem 2017 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2017 je bil 0,017.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2017 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,009.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2017 v primerjavi s povprečjem leta 2016 je bil 0,011.
Št. 9621-102/2017/5
Ljubljana, dne 21. julija 2017
EVA 2017-1522-0022
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije