Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017

Kazalo

2185. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, stran 6278.

  
Na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja v. d. direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I   A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe 
1. člen 
V Splošnem aktu o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (Uradni list RS, št. 62/13) se četrti člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(način obvestila) 
(1) Operater mora naročnike o vsaki spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obvestiti najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb. Vsebina obvestila mora ustrezati obliki, ki je definirana v 5. členu tega splošnega akta.
(2) Operater mora v roku, ki ga definira prvi odstavek tega člena, objaviti obvestilo na vidnem mestu v svojih poslovalnicah in na posebnem zavihku na svoji spletni strani. Ta zavihek mora na pregleden način vsebovati seznam vseh aktualnih in preteklih sprememb pogodbenih pogojev ter povezave do obvestil. Do navedenega zavihka se dostopa neposredno iz glave glavne spletne strani operaterja, poimenovan pa mora biti tako, da iz imena zavihka izhaja, da je namenjen objavi sprememb pogodbenih pogojev.
(3) Operater mora v roku, ki ga definira prvi odstavek tega člena, naročnikom poslati obvestilo po elektronski pošti, v kolikor ima njihov elektronski naslov. V kolikor operater razpolaga z mobilno številko naročnika, lahko naročnikom namesto elektronskega sporočila pošlje SMS sporočilo, s katerim jih opozori na spremembo pogojev in hkrati navede neposredno elektronsko povezavo na spletno stran iz drugega odstavka tega člena. Operater lahko naročniku obvestilo posreduje tudi tako, da ga objavi na uporabniškem portalu ali podobni aplikaciji (dalje: portal), če je naročnik registrirani uporabnik takega portala in le-ta omogoča avtomatizirano obveščanje uporabnikov brez njihove zahteve (ti. potisno sporočilo).
(4) Če operater ne more posredovati obvestila na nobenega od načinov iz tretjega odstavka tega člena, mora naročniku poslati pisno obvestilo v fizični obliki tako, da ga v roku, ki ga definira prvi odstavek tega člena, pošlje na njegov naslov kot samostojno sporočilo brez drugih vsebin. Tako obvestilo se lahko nahaja v ovojnici skupaj z računom. V primeru, ko operater račune naročnikom pošilja po elektronski poti, mora biti obvestilo ločeno od računa in brez drugih vsebin.
(5) Operater mora izbrati tisti način obveščanja iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, ki ga je naročnik ob podpisu pogodbe izbral kot način obveščanja.
(6) Naročnike, ki imajo sklenjena predplačniška pogodbena razmerja, in za katere operater ne razpolaga z drugimi kontaktnimi podatki, lahko operater obvesti tako, da jim v roku iz prvega odstavka tega člena pošlje SMS sporočilo, v katerem jih opozori na spremembe in navede neposredno elektronsko povezavo na spletno stran iz drugega odstavka tega člena, na kateri se obvestilo nahaja.«
2. člen 
(prehodne in končne določbe) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 2 meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Operater naj znotraj roka iz prvega odstavka tega člena obstoječe naročnike poziva, da se izjasnijo, na kateri način iz 4. člena splošnega akta želijo biti obveščeni o spremembah pogojev iz naročniške pogodbe, in jih opozori, da jim bo, če se ne bodo o tem izjasnili, obvestila pošiljal po enem od načinov iz 4. člena splošnega akta, ki ga mora jasno navesti.
Ljubljana, dne 7. avgusta 2017
EVA 2017-3130-0031
mag. Tanja Muha l.r.
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti