Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1998. Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra, stran 5574.

  
Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 14/05, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 29. junija 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra 
I. 
Ukine se javno dobro parc. št. 174/34 k. o. Gotovlje, parc. št. 181/8 k. o. Gotovlje, parc. št. 183/8 k. o. Gotovlje, parc. št. 428/7 k. o. Šempeter, parc. št. 1126/4 k. o. Šempeter in parc. št. 1126/6 k. o. Šempeter.
II. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 174/34 k. o. Gotovlje, parc. št. 181/8 k. o. Gotovlje, parc. št. 183/8 k. o. Gotovlje, parc. št. 428/7 k.o. Šempeter, parc. št. 1126/4 k. o. Šempeter in parc. št. 1126/6 k. o. Šempeter vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Zemljiščem parc. št. 1920/2 k.o. Zabukovica in parc. št. 1920/4 k.o. Zabukovica se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parkirišče, pločnik, zelenica.
IV. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1920/2 k. o. Zabukovica in parc. št. 1920/4 k. o. Zabukovica zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parkirišče, pločnik, zelenica.
V. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-00-0007/2017
Žalec, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.
 

AAA Zlata odličnost