Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, stran 5572.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09 in 53/13 – v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremeni naslednje vrstice pod zaporednimi številkami in navedba skupne dolžine javnih poti:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala 
dolžina 
v sosednji občini [m]
Namen uporabe
60
928750
Predilniška cesta
798
V
60.2
928752
JP 928-751
Predilniška cesta (JP 751) – BPT
BPT
466
V
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša 68.338 m (68,338 km).
3. člen 
Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2017-119 (507) z dne 19. 6. 2017.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2017(204)
Tržič, dne 22. junija 2017
 
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost