Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1992. Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica, stran 5569.

  
Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US), 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica v Občini Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Meja med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica se spremeni tako, da se območje v obsegu zemljišča na parc. št. 2023, 2018/2 in 2018/3, vse k.o. 1846 Liberga, izvzame iz naselja Dvor in priključi naselju Mala Kostrevnica.
3. člen 
Grafični prikaz nove meje je razviden iz elaborata »Sprememba meje med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica« in je sestavni del tega odloka.
4. člen 
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira spremembo podatkov o območju naselij.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-1/2009-42
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost