Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1973. Dopolnitev Sklepa o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci, stran 5538.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/10, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 6/14 in ZUUJFO 14/15) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je župan Občine Križevci dne 29. 6. 2017 sprejel
D O P O L N I T E V   S K L E P A 
o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 30/17)
(1) Sklep št. 031-01/2017-543 z dne 5. junija 2017 se dopolni v 2. točki in sicer se dopolni drugi odstavek tako, da se glasi: »Veljavni OPN ne omogoča Občini Križevci razvijati in izpeljati občinskih programov v objektih in na površinah določenih namenskih rab. Ob pripravi gospodarske cone SZ od Stare Nove vasi je zaradi različnih razlogov izpadlo območje s parc. št. 1088/1 in 1088/2, k.o. 231 – Bučečovci. S spremembo namenske rabe bo zaokroženo gospodarsko razvojno območje.
Zaradi naštetih razlogov se pripravi (2) spremembe in dopolnitve OPN.«
(2) Sklep se dopolni v 3. točk in sicer tako, da se doda še tretja alineja z naslednjim tekstom:
»– sprememba namenske rabe iz primarne rabe kmetijskih zemljišč v stavbno za proizvodno gospodarsko cono na podlagi gospodarske razvojne pobude za povečanje proizvodnih zmogljivosti.«
(3) Dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na strani www.obcina-križevci.si ter velja z dnem objave.
Občina Križevci v skladu z zakonom posreduje dopolnjen sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam Radenci, Murska Sobota, Veržej, Ljutomer in Sveti Jurij ob Ščavnici.
Št. 031-01/2017-593
Križevci, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost