Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1963. Sklep št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5521.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
1117/5
111
1074 – Spodnja Hudinja
1117/6
15
1074 – Spodnja Hudinja
1441/11
89
1081 – Zagrad
547/88
122
1075 – Ostrožno
547/70
6
1075 – Ostrožno
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-13/2016
Celje, dne 27. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost