Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1962. Sklep o ugotovitvi javne koristi na nepremičninah, stran 5521.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 92. in 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi na nepremičninah 
1. člen 
Na nepremičninah: posamezni deli stavbe 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 in 23 v stavbi št. 1707, k.o. 1077 Celje je predvidena adaptacija teh nepremičnin za namene zagotavljanja prostorskih potreb javne zdravstvene službe v javno korist.
2. člen 
Za zagotavljanje prostorskih potreb za izvajanje javne zdravstvene službe Mestna občina Celje odkupi posamezne dele št. 3, 15 in 23, v stavbi št. 1707, k.o. 1077 Celje, ki so v zasebni lasti. V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč, Mestna občina Celje pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za razlastitev posameznih delov št. 3, 15 in 23, v stavbi št. 1707, k.o. 1077 Celje v javno korist po nujnem postopku.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti