Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec, stran 5510.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/03, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS 40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/06, 97/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 79/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 20. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11 in 18/17) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Občina Bovec posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav,
11. oskrba s toplotno energijo;
s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje del v gozdovih v lasti Občini Bovec.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom drugače določeno.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-4
Bovec, dne 6. julija 2017
 
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti