Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017

Kazalo

1936. Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide, stran 5389.

  
Na podlagi 22.h člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o EU kartici ugodnosti za invalide 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik natančneje določa obliko, postopek za njeno izdajo in postopek izdaje nove EU kartice ugodnosti za invalide (v nadaljnjem besedilu: invalidska kartica ugodnosti).
2. člen 
(vloga za uveljavitev) 
(1) Vloga za izdajo invalidske kartice ugodnosti upravičenca iz prvega odstavka 22.i člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) se vloži na katerikoli upravni enoti.
(2) Vloga za uveljavljanje invalidske kartice ugodnosti vsebuje:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– listino o invalidnosti, če slednje ni izdal državni organ ali nosilec javnih pooblastil v Republiki Sloveniji,
– barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm in
– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.
(3) Pred izdajo invalidske kartice ugodnosti upravna enota preveri podatke v vlogi in ugotovi istovetnost osebe.
3. člen 
(fotografija vlagatelja) 
(1) Vlagatelj vlogi za izdajo invalidske kartice ugodnosti priloži fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 21 x 28 mm, v barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(2) Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo priložiti fotografiji, na katerih so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
4. člen 
(postopek izdaje) 
(1) Če upravna enota vlogi za izdajo invalidske kartice ugodnosti ugodi, se upravičenec vpiše v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti. Z vpisom v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti se invalidska kartica ugodnosti šteje za izdano.
(2) Upravna enota podatke o upravičencu skupaj z njegovo sliko, pošlje izvajalcu tiska invalidskih kartic ugodnosti, ki izdelano invalidsko kartico ugodnosti pošlje upravičencu.
5. člen 
(nova kartica) 
(1) Namesto izgubljene, ukradene, uničene ali preklicane invalidske kartice ugodnosti upravna enota na zahtevo upravičenca izda novo invalidsko kartico ugodnosti.
(2) Invalidska kartica ugodnosti se ob zamenjavi za novo odvzame in uniči na način, da se preluknja z luknjačem ter vloži v zadevo imetnika invalidske kartice ugodnosti, če uporabnik spremeni osebno ime, če je obrabljena ali poškodovana ali če fotografija ne kaže več uporabnikove prave podobe.
(3) Nova invalidska kartica ugodnosti, izdana pri isti upravni enoti, ima drugo številko vpisa v evidenco imetnikov kartic, kot prejšnja kartica.
(4) Imetnik nove invalidske kartice ugodnosti mora staro invalidsko kartico ugodnosti, če le to najde, vrniti upravni enoti, ki jo uniči na način, da jo preluknja z luknjačem in jo vloži v zadevo imetnika kartice.
6. člen 
(obrazec EU kartice ugodnosti za invalide) 
(1) Invalidska kartica ugodnosti se izda na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se upravičencu izda invalidska kartica ugodnosti na obrazcih iz priloge 2 ali priloge 3, ki sta sestavni del tega pravilnika, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
(2) Obrazec kartice ugodnosti za invalide je pravokotne oblike, velikosti 85,60 x 53,98 mm z zaobljenimi robovi 2,88 – 3,48 mm in debeline 0,76 mm. Sprednja stran invalidske kartice ugodnosti je v angleškem jeziku, ozadje je modre barve (CMYK: 76,45,0,0; 64,34,0,0; 75,40,0,0; 85.50,0,0), brajeva pisava je v odtenku sive barve (CMYK: 36,28,29,9,0), barva kroga – SI je v odtenku modre barve (CMYK: 99,78,2,0). Ozadje zadnje strani invalidske kartice ugodnosti je v sivi in modri barvi (CMYK: 0,0,0,5; 25,10,0,0; 33,16,0,0), barva grba Republike Slovenije je v odtenku modre barve (CMYK: 85,50,0,0), barva faksimila Zdravljice je v odtenku modre barve (CMYK: 40,20,0,0). Na sprednjo stran invalidske kartice ugodnosti je vtisnjen metaliziran hologram »EU Disability Card« v velikosti 14 x 9 mm.
(3) Slika upravičenca se nahaja na sprednji strani kartice in je natisnjena barvno.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-8/2017/10
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-2611-0031
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost