Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1433. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, stran 3925.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 - DZ) ter določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 3. izredni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 
I. 
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini:
– ob delavnikih: 13,60 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in v nočnem času: 19,04 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 20,01 EUR na efektivno uro.
II. 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 8,98 EUR na efektivno uro ob delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 12,70 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 13,24 EUR na efektivno uro.
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 4,30 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 6,45 EUR na efektivno uro.
III. 
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.
IV. 
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja zagotovila 94,41 EUR mesečno.
V. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 31/16, dne 29. 4. 2016.
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2017.
Št. 0070-0003/2017-6
Rogatec, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost