Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1422. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3913.

  
Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji dne 18. maja 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1134 688/4, katastrska občina 1134 Zlateče parcela 688/4 (ID 406183),
– parcela 1145 541, katastrska občina 1145 Planinca parcela 541 (ID 3692089),
– parcela 1144 1007/2, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 1007/2 (ID 731375),
– parcela 1126 925/2, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/2 (ID 6653050),
– parcela 1126 925/3, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/3 (ID 6653047),
– parcela 1126 925/4, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/4 (ID 6653046),
– parcela 1126 925/5, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/5 (ID 6653048),
– parcela 1139 1101/5, katastrska občina 1139 Podgrad parcela 1101/5 (ID 6525187),
– parcela 1139 1101/6, katastrska občina 1139 Podgrad parcela 1101/6 (ID 6525186),
– parcela 1126 928/7, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/7 (ID 6547527),
– parcela 1126 928/8, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/8 (ID 6547525),
– parcela 1126 928/10, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/10 (ID 6547523),
– parcela 1138 1375/11, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1375/11 (ID 6697417),
– parcela 1126 923/1, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 923/1 (ID 6700168),
– parcela 1126 923/2, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 923/2 (ID 6700169),
– parcela 1126 923/3, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 923/3 (ID 6700170),
– parcela 1126 928/13, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/13 (ID 6700177),
– parcela 1126 928/16, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/16 (ID 6700174),
– parcela 1126 928/18, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/18 (ID 6700179),
– parcela 1138 1026/4, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1026/4 (ID 545467),
– parcela 1138 1026/5, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1026/5 (ID 6174869),
– parcela 1138 1026/7, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1026/7 (ID 6174868),
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1134 688/4, katastrska občina 1134 Zlateče parcela 688/4 (ID 406183),
– parcela 1145 541, katastrska občina 1145 Planinca parcela 541 (ID 3692089),
– parcela 1144 1007/2, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 1007/2 (ID 731375),
– parcela 1126 925/2, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/2 (ID 6653050),
– parcela 1126 925/3, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/3 (ID 6653047),
– parcela 1126 925/4, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/4 (ID 6653046),
– parcela 1126 925/5, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 925/5 (ID 6653048),
– parcela 1139 1101/5, katastrska občina 1139 Podgrad parcela 1101/5 (ID 6525187),
– parcela 1139 1101/6, katastrska občina 1139 Podgrad parcela 1101/6 (ID 6525186),
– parcela 1126 928/7, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/7 (ID 6547527),
– parcela 1126 928/8, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/8 (ID 6547525),
– parcela 1126 928/10, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/10 (ID 6547523),
– parcela 1138 1375/11, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1375/11 (ID 6697417),
– parcela 1126 923/1, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 923/1 (ID 6700168),
– parcela 1126 923/2, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 923/2 (ID 6700169),
– parcela 1126 923/3, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 923/3 (ID 6700170),
– parcela 1126 928/13, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/13 (ID 6700177),
– parcela 1126 928/16, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/16 (ID 6700174),
– parcela 1126 928/18, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 928/18 (ID 6700179),
– parcela 1138 1026/4, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1026/4 (ID 545467),
– parcela 1138 1026/5, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1026/5 (ID 6174869),
– parcela 1138 1026/7, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1026/7 (ID 6174868).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-87(2513)
Šentjur, dne 18. maja 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost