Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1420. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2017/2018, stran 3912.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 28. redni seji dne 18. maja 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2017/2018
1. 
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2017/2018 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
V primeru najmanj 6 vključenih otrok prvega starostnega obdobja med letom, se oblikuje še en dodatni oddelek v vrtcu Mavrica v Šempetru pri Gorici.
2. 
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče - Vogrsko.
V kolikor Občina Renče - Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2017/2018, ne bo izvajal.
Št. 01101-10/2017-5
Šempeter pri Gorici, dne 18. maja 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost