Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1418. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del, stran 3910.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del 
1. člen 
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del, ki ga je izdelalo podjetje ZUM d. o. o., Glavni trg 6, 2000 Maribor in povzetek za javnost.
2. člen 
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 7. junija 2017 do vključno 21. junija 2017 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 14. junija 2017 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen 
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del.
4. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del. Pripombe in predloge se lahko do 21. junija 2017 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se jih pošlje na Urad župna Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov info@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »SD OPPN Krnice2«). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 15 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0004/2017
Slovenj Gradec, dne 17. maja 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost