Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1408. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2017, stran 3885.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 22. seji, dne 11. 5. 2017, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2017
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 2200/106, k.o. Senuše,
– parc. št. 530/11 in parc. št. 530/12, k.o. Veliki Dol,
– parc. št. 1263/2, parc. št. 1263/3, parc. št. 1263/4 in parc. št. 1263/5, k.o. Dolenja vas,
– parc. št. 4363/7, k.o. Raka,
– parc. št. 1183/2, k.o. Stari Grad,
– parc. št. 426/3, k.o. Šedem.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-12/2017-O507
Krško, dne 11. maja 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost