Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1399. Sklep o opustitvi javnega dobra, stran 3871.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 20. seji dne 10. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o opustitvi javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljiščih:
– zemljišča katastrska občina 1897 Nevlje parcela 907/7, parcela 907/9, parcela 908/4, parcela 908/6 in parcela 908/7;
– zemljišči katastrska občina 1910 Volčji Potok parcela 912/12 in parcela 906/3 in
– zemljišče katastrska občina 1900 Tunjice parcela 991/10.
2. člen 
S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljišču:
– katastrska občina 1899 Košiše parcela 475/7.
Po odvzemu statusa javnega dobra postane to zemljišče last Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, MŠ: 5874483000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0051/2016
Kamnik, dne 10. maja 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost