Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1398. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 3871.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 20. seji dne 10. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16 in 83/16), (v nadaljevanju pravilnik), se prvi odstavek 22.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo znotraj širšega območja starega mestnega jedra v skladu z veljavnim Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-3/2017
Kamnik, dne 10. maja 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost