Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, stran 3869.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 18. seji dne 16. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16) se v 5. členu doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«
2. člen 
V 6. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje pokopališč,«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 16. maja 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost