Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1387. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Brezovica, stran 3864.

  
Na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), druge alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in prvega odstavka 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 18. redni seji dne 20. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Brezovica 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad, Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica (v nadaljevanju: dobrodelni županov sklad), kot evidenčni račun v okviru proračuna Občine Brezovica, z namenom ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov v zvezi z uresničevanjem socialne politike občine.
2. člen 
Dobrodelni županov sklad je ustanovljen z namenom zagotavljanja boljšega socialnega standarda pomoči potrebnemim v Občini Brezovica ter z namenom spodbujanja intelekutalne rasti in izobraževanja mladih v Občini Brezovica.
3. člen 
Sredstva dobrodelnega županovega sklada se predvidijo v proračunu Občine Brezovica za tekoče leto in se dodeljujejo do njihovega počrpanja.
Dobrodelni županov sklad se financira iz:
– virov, ki jih predvideva zakon, ki ureja javne finance;
– donacij pravnih in fizičnih oseb;
– prispevkov od izvedbe dobrodelnih prireditev.
Obveznosti dobrodelnega županovega sklada se financirajo iz sredstev sklada.
4. člen 
Sredstva dobrodelnega županovega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, za katere je sklad ustanovljen.
5. člen 
Ne dodeljena sredstva dobrodelnega županovega sklada na koncu tekočega leta, se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen 
Upravitelj proračunskega sklada je župan.
7. člen 
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas in preneha, na način in po postopku, kot to določa zakon, ki ureja javne finance.
8. člen 
Župan sprejme pravilnik, s katerim določi način delovanja županovega sklada, v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/17
Brezovica, dne 21. aprila 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti