Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1386. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 3863.

  
V skladu s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne plače določene s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 67/16) povečajo za 2,6 %, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
sklepata
A N E K S   š t.   1 
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 67/16)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se na novo glasi:
»Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača v EUR
I. Enostavna dela 
439,93 EUR
II. Manj zahtevna dela 
480,28 EUR
III. Srednje zahtevna dela 
529,24 EUR
IV. Zahtevna dela 
583,18 EUR
V. Bolj zahtevna dela 
651,81 EUR
VI. Zelo zahtevna dela 
765,79 EUR
VII. Visoko zahtevna dela 
862,58 EUR
« 
2. člen 
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen 
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev: 
Predstavniki delodajalcev:
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
Predsednik
Združenje lesne
Lojze Raško l.r.
in pohištvene industrije
Predsednik
Alojz Burja l.r.
Neodvisnost – KNSS
Združenje delodajalcev
Predsednica
Slovenije
Evelin Vesenjak l.r.
Sekcija za les in papir
Predsednik
Bogdan Božac l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 5. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-30 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti