Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1381. Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, stran 3843.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju ZBan-2), enajstega odstavka 182. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16; v nadaljevanju ZPlaSS), drugega odstavka 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12, v nadaljevanju ZDP-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prvega odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) dne 7. aprila 2017 objavil Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti ter ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo značilnosti nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju PPDFT), ki upošteva oceno tveganosti ter ukrepe, ki jih morajo sprejeti pristojni organi pri izvajanju tovrstnega nadzora, kot to določa deseti odstavek 48. člena Direktive (EU) št. 2015/849.
(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe, ki so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1094/2010 ter v tretjem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 in so pristojni za nadziranje skladnosti poslovanja institucij z zahtevami iz Direktive (EU) št. 2015/849.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, ki kot pristojni organ izvaja naloge nadzora na področju PPDFT, kot to določa 9. člen ZBan-2, 182. člen ZPlaSS ter 11. člen ZDP-2 v povezavi z 139., 140. in 151. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZPPDFT-1).
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na področju PPDFT v skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSS, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v celoti upoštevala smernice.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2017.
Ljubljana, dne 23. maja 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost