Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1379. Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike, stran 3840.

  
Na podlagi 9. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi je kandidat za voznika oproščen opravljanja izpita iz prve pomoči kot dela izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE (v nadaljnjem besedilu: izpit iz prve pomoči).
2. člen 
Opravljanja izpita iz prve pomoči so oproščeni kandidati za voznika:
1. z zaključenim enovitim magistrskim študijskim programom medicine in dentalne medicine, kar dokazujejo s kopijo diplome,
2. z zaključenim visokošolskim študijskim programom za zdravstvene poklice, kar dokazujejo s kopijo diplome in predmetnikom, iz katerega je razvidno, da je njihov študij vključeval vsaj 40 ur izbranih vsebin nujne medicinske pomoči iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali s potrdilom iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ki ga potrdi odgovorna oseba izobraževalne institucije s področja zdravstva, kjer je kandidat ta izpit uspešno opravil,
3. z uspešno opravljenim izpitom iz predmeta, ki pokriva področje izbranih vsebin nujne medicinske pomoči v izobraževalni instituciji s področja zdravstva pod pogojem, da je izbranim vsebinam nujne medicinske pomoči namenjenih vsaj 40 ur in so obravnavane vsaj minimalne vsebine iz Priloge 1 tega pravilnika, kar dokazujejo s potrdilom iz Priloge 2 tega pravilnika, ki ga potrdi odgovorna oseba izobraževalne institucije s področja zdravstva, kjer je kandidat ta izpit uspešno opravil,
4. z zaključenim srednješolskim poklicnim in strokovnim izobraževanjem za poklice s področja zdravstvene nege, kar dokazujejo s kopijo maturitetnega spričevala oziroma zaključnim izpitom,
5. ki imajo opravljen vsaj 70 urni tečaj prve pomoči, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije, kar dokazujejo s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu, ali
6. ki imajo opravljen vsaj 70 urni tečaj za prvega posredovalca, kar dokazujejo s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o oprostitvi preizkusa znanja s področja »ravnanja ob prometni nezgodi«, kot dela izpita kandidatov za vozila motornih vozil (Uradni list RS, št. 7/83).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2017
Ljubljana, dne 17. maja 2017
EVA 2017-2711-0022
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost