Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1378. Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca, stran 3838.

  
Na podlagi 52. člena v zvezi z 28. členom Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca 
1. člen 
Ta pravilnik določa vsebino, obliko, veljavnost in način izdaje potrdila o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen 
Vsebina in oblika potrdila sta določeni v prilogi, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Potrdilo izda izvajalec programa strokovnega usposabljanja.
Potrdilo se izda kandidatu, ki uspešno konča strokovno usposabljanje za varnostnega svetovalca.
Veljavnost potrdila je 5 let.
Izvajalec programa strokovnega usposabljanja izda novo potrdilo, če je imetnik v letu pred iztekom veljavnosti potrdila uspešno opravil preizkus znanja. Novo petletno obdobje veljavnosti se začne z dnem izteka veljavnosti predhodnega potrdila.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca (Uradni list RS, št. 11/01).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2016/12
Ljubljana, dne 19. maja 2017
EVA 2016-2430-0057
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost