Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1375. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti, stran 3835.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 702-26/2016 z dne 20. 4. 2017, na 134. redni seji dne 11. 5. 2017 izdala naslednjo
O D L O Č B O 
1. Klaudija Vegi Jež, rojena 26. 3. 1980, se imenuje za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti, za dobo osmih let.
2. Pomočnica državnega pravobranilca Klaudija Vegi Jež na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti nastopi delo 1. 6. 2017, mandatna doba pa se ji izteče 1. 6. 2025.
Št. 70201-5/2017
Ljubljana, dne 11. maja 2017
EVA 2017-2030-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost