Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017

Kazalo

1101. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 3228.

  
Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
»A N E K S   št.   9
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« 
1. člen
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15) se 46. člen spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(dodatek za pripravljenost) 
Javnemu uslužbencu pripada dodatek za pripravljenost na domu v višini 20 % urne postavke osnovne plače.
Če je s posebnimi predpisi na področju obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije ter vzgoje in izobraževanja, veljavnimi na dan uveljavitve tega aneksa, predvidena možnost, da se javnemu uslužbencu odredi pripravljenost na določenem kraju, javnemu uslužbencu za pripravljenost na določenem kraju pripada dodatek v višini 50 % urne postavke osnovne plače.
V skladu s predpisi na področju obrambe, ki izenačujejo pripravljenost na določenem kraju in pripravljenost na delovnem mestu, pripada dodatek iz prejšnjega odstavka tudi javnemu uslužbencu na področju obrambe, ki mu je odrejena pripravljenost na delovnem mestu.
Dodatek se obračunava le za čas, ko je javnemu uslužbencu odrejena pripravljenost.«
2. člen 
Oblike pripravljenosti iz prejšnjega člena zajemajo različne oblike stalne pripravljenosti oziroma pripravljenosti iz zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, iz kolektivnih pogodb, področnih zakonov in podzakonskih predpisov.
3. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-266/2017/5
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-3130-0012
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Ana Jakopič l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič 
Po pooblastilu 
Dragica Kekec l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan 
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc 
Po pooblastilu 
Vladimir Lazić l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek 
NI PODPISAL
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček 
Po pooblastilu 
Nataša Kus l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš l.r.
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht 
NI PODPISAL
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Boris Fedran 
NI PODPISAL
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič l.r.
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak l.r.
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak l.r.
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 4. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-40 o tem, da je Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti