Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017

Kazalo

1099. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe delegiranih aktov Komisije EU na podlagi Uredbe 909/2014/EU, stran 3227.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 30/16) objavlja ministrica za finance
N A Z N A N I L O 
o objavi datuma začetka uporabe delegiranih aktov Komisije EU na podlagi Uredbe 909/2014/EU
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/390 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve (UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, str. 9) se uporablja od 30. marca 2017.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne družbe (UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, str. 48) se uporablja od 30. marca 2017.
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja, za pregled in oceno centralnih depotnih družb, za sodelovanje med organi matične države članice in države članice gostiteljice, za posvetovanje organov, vključenih v izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih bančnih storitev, za dostop do centralnih depotnih družb ali za njih in v zvezi z obliko evidenc, ki jih morajo voditi centralne depotne družbe, v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, str. 145) se uporablja od 30. marca 2017.
Št. 007-196/2017
Ljubljana, dne 24. aprila 2017
EVA 2017-1611-0049
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost