Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Slovenske vojske, stran 2975.

  
Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Slovenske vojske 
1. člen 
V Pravilniku o uniformah Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 45/12) se vdrugem odstavku 6. člena besedilo »rod ali enoto« nadomesti z besedilom »rod, enoto ali službo«.
2. člen 
Za 18. členom se dodajo novi 18.a do 18.f členi, ki se glasijo:
»18.a člen 
(nošenje mednarodnih oznak in slovenske zastave) 
Ne glede na prejšnji člen nosijo pripadniki Slovenske vojske med opravljanjem vojaške službe ali nalog na predpisanem mestu skupno oznako mednarodne operacije ali mednarodne organizacije, v okviru katere te naloge opravljajo, ter našitek v obliki slovenske zastave. Našitek v obliki slovenske zastave na predpisanem mestu uniforme lahko nosijo pripadniki Slovenske vojske tudi med opravljanjem vojaške službe v Republiki Sloveniji, morajo pa ga nositi med opravljanjem vojaške službe oziroma nalog izven države ter pri vseh mednarodnih aktivnostih.
18.b člen 
(nošenje oznake pripadnosti Slovenski vojski) 
(1) Oznaka pripadnosti Slovenski vojski na pokrivalih se nosi na sredini pokrivala nad čelom, razen na baretki, kjer se nosi na levi strani sprednjega dela baretke.
(2) Oznaka pripadnosti Slovenski vojski na našitku se na levem rokavu nosi tako, da je njen zgornji rob našit 11 do 16 cm pod ramenskim šivom, odvisno od velikosti številke uniforme.
18.c člen 
(oznake činov) 
(1) Oznake činov se na bojni uniformi nosijo na traku nad levim prsnim žepom ali na traku, ki je prišit na letvi spredaj, v višini prsi. Na službenih uniformah se oznake činov nosijo na ramenskih epoletah.
(2) Na službeni mornariški uniformi se na suknjiču nosijo čini našiti na spodnjem delu rokavov v obliki zlatorumenih trakov. Čini na puloverju, vetrovki, srajci in plašču se nosijo na ramenih. Čin je v obliki trakov našit na črni epoleti na ramenih.
18.č člen 
(oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom) 
(1) Oznaka pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom na našitku se na desnem rokavu nosi tako, da je njen zgornji rob našit 11 do 14 cm pod ramenskim šivom, odvisno od velikosti številke uniforme.
(2) Izjemoma se oznaka pripadnosti iz prejšnjega odstavka nosi v obliki ustrezne oznake na levi strani sprednjega dela baretke namesto oznake pripadnosti Slovenski vojski, če tako določi minister za obrambo na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
(3) Oznake pripadnosti oddelkom vojaškega letalstva se nosijo na desni strani oblačila v višini prsi.
18.d člen 
(položajne oznake) 
Položajne oznake se nosijo na službeni uniformi na desnem zgornjem žepu. Pritrjene so na gumb žepa.
18.e člen 
(ime in priimek ter napis SLOVENIJA) 
(1) Na bojnih uniformah se nad desnim prsnim žepom nosi našitek z izvezeno prvo črko imena in priimkom vojaške osebe, nad levim prsnim žepom pa našitek z izvezenim napisom SLOVENIJA.
(2) Na službenih uniformah se nad desnim prsnim žepom nosi ploščica z vgravirano prvo črko imena in priimkom vojaške osebe.
(3) Našitek z izvezeno prvo črko imena in priimkom vojaške osebe se lahko nosi tudi na levi strani prsi na športni ali drugi obleki, predpisani s tem pravilnikom.
18.f člen 
(oznake usposobljenosti) 
Oznaka usposobljenosti se na bojni uniformi nosi nad napisom SLOVENIJA. Vojaška oseba se lahko sama odloči, katero oznako usposobljenosti bo nosila, pri tem pa je omejena samo na eno oznako. Izjemoma se oznaka usposobljenosti lahko nosi tudi nad oznako pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom, če je tako določeno v programih vojaškega izobraževanja in usposabljanja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 22. do 27. člen Pravilnika o uniformah Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 81/08 in 45/12).
4. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2017-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2017
EVA 2017-1911-0006
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo