Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

697. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto po kratkem postopku, stran 2050.

  
Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto po kratkem postopku
1. člen 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se bodo izvedle spremembe Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto na način, kot je v občini predpisan za sprejem občinskih odlokov, in sicer za investitorja ZRC SAZU, ki ima že izdano gradbeno dovoljenje št. 351-1358/2014-53 z datumom 20. 4. 2015 in spremembo št: 351-1376/2016-17 z datumom 26. 8. 2016.
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za kratek postopek 
Investitor je moral v fazi izgradnje spremeniti način ogrevanja in hlajenja, za kar je potrebno uskladiti določila 7. člena odloka, saj je upravni organ ugotovil, da predmetna sprememba ni skladna z veljavnim odlokom. Predmetna sprememba ne vpliva na sosednje objekte in nima vpliva na okolje zato se le ta izvede po kratkem postopku.
3. člen 
Javna razgrnitev 
Predlog sprememb in dopolnitev odloka skupaj z obrazložitvijo bo objavljen na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Ig od 24. 3. 2017 do 7. 4. 2017. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur.
4. člen 
Nosilci urejanja prostora 
Občina bo po sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem sprejemu obvestila ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2013
Ig, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti