Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

671. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 1935.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom 
1. člen 
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13, 66/14 in 38/16) se v prvem odstavku 21. člena v drugi alineji za besedilom »Italije,« doda besedilo »Francije, Avstrije, Poljske,«.
2. člen 
V prvem odstavku 22. člena se v tretji alineji za besedilom »upravičencu,« doda besedilo »ali oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku opravljajo po pogodbi,«.
V šesti alineji se za besedilom »upravičencu,« doda besedilo »ali oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku opravljajo po pogodbi,«.
V sedmi alineji se za besedilom »upravičencu,« doda besedilo »ali oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku opravljajo po pogodbi,«.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »specializiranih vinskih« črta.
V drugi alineji se za besedilom »iz prejšnjega odstavka,« doda besedilo »ter strošek pogostitve udeležencev, ki se prizna za največ 30 udeležencev v višini največ 20 EUR/osebo,«.
Na koncu tretje alineje se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki ne presega 10.000 EUR.«.
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2017
Ljubljana, dne 23. marca 2017
EVA 2016-2330-0154
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost