Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

486. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentrupert v letih 2017 in 2018, stran 1554.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 70/00, 51/02, 94/02 – odl. US, 69/05, 103/07, 99/13, 46/14, 11/15), 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 18. redni seji dne 15. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Šentrupert v letih 2017 in 2018 
1. člen 
(1) Politični stranki (v nadaljevanju: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih rednih volitvah za občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Šentrupert sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Volitve v Občinski svet Občine Šentrupert se izvedejo po večinskem volilnem sistemu, zato se število glasov, ki so jih stranke dobile na zadnjih rednih volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov Občinskega sveta Občine Šentrupert, ki se volijo v tej volilni enoti.
(2) Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Šentrupert, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Šentrupert.
2. člen 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Šentrupert za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračun in ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima Občina Šentrupert zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.
3. člen 
Stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih rednih volitvah za Občinski svet Občine Šentrupert, dne 5. oktobra 2014, pridobijo sredstva iz proračuna Občine Šentrupert, če so pridobile na volitvah najmanj polovico števila glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Šentrupert, to je, če so pridobile najmanj 103,5 glasov.
4. člen 
Strankam, ki so upravičene do financiranja iz proračuna Občine Šentrupert v letih 2017 in 2018, se sredstva dodelijo v enkratnem znesku, in sicer v letu 2017 najkasneje do 31. 12. 2017 in v letu 2018 najkasneje do 31. 12. 2018.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 007-0001/2017-2
Šentrupert, dne 15. februarja 2017
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost