Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2, stran 1547.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 4. dopisni seji dne 24. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) (Uradni list RS, št. 44/16) se spremeni drugi odstavek 121. člena, tako da se glasi:
(2) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta preneha veljati:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10),
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2 (Uradni list RS, št. 141/06),
– Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib – Loški Potok – Jug (LP1-S4-S2- jug), (Uradni list RS, št. 55/99 in 18/07).
Poleg tega prenehajo veljati vsi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86).
2. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) (Uradni list RS, št. 44/16) se spremeni tretji odstavek 121. člena, tako da se glasi:
(3) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib – Tabor (Uradni list RS, št. 118/05),
– Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot (Uradni list RS, št. 92/03).
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0002/2014-02
Loški Potok, dne 24. februarja 2017
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti