Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

481. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2017, stran 1547.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 16. 2. 2017, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 1/2017
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1024/11, k.o. Presladol,
– parc. št. 4340/11, k.o. Raka,
– parc. št. 1247/20, parc. št. 1247/22, parc. št. 1247/25, parc. št. 1247/27, parc. št. 1247/28, parc. št. 1248/20, parc. št. 1248/22, parc. št. 1248/19 in parc. št. 1247/10, vse k.o. Leskovec,
– parc. št. 817/2, parc. št. 189/88, parc. št. 759/7, parc. št. 189/84, parc. št. 189/86, parc. št. 798/12, parc. št. 819/1, parc. št. 798/31, parc. št. 819/5, parc. št. 798/29, parc. št. 798/34, parc. št. 798/36, parc. št. 798/42, parc. št. 798/26, parc. št. 819/3, parc. št. 798/44 in parc. št. 798/39, vse k.o. Stara vas.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-12/2017-O507
Krško, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost