Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

473. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, stran 1537.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člen Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 19. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-I-KAN/2016 z datumom december 2016 in Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1325 EUR/m3.
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN≤20
1
6,4391
20<DN<40
3
19,3173
40≤DN<50
10
64,3910
50≤DN<65
15
96,5865
65≤DN<80
30
193,1730
80≤DN<100
50
321,9550
100≤DN<150
100
643,9100
150≤DN
200
1.287,8200
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0469 EUR/m3.
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,3564 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3916 EUR/m3.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN≤20
1
3,9572
20<DN<40
3
11,8716
40≤DN<50
10
39,5720
50≤DN<65
15
59,3580
65≤DN<80
30
118,7160
80≤DN<100
50
197,8600
100≤DN<150
100
395,7200
150≤DN
200
791,4400
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1884 EUR/m3.
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2097 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2017 dalje.
Št. 354-0006/2017-2
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost