Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

470. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica, stran 1536.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 19. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-I-Odp./2016 z datumom december 2016 in Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1458 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0116 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov
0,1346 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov
0,0082 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,1285 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2017 dalje.
Št. 354-0003/2017-2
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost