Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

467. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa«, stran 1534.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07- odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa«, ki jo je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana z notarskima listinama opr. št. SV-1314/2016 z dne 3. oktobra 2016 in SV-1350/2016 z dne 11. oktobra 2016, sestavljenima pri notarki Nadi Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa« ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Novi trg 3, 1000 Ljubljana.
3. Namen ustanove je delovanje na področju znanosti in izobraževanja. Njen namen je štipendirati nadarjene študente matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Branko Stanovnik, Tičnica 26, 1360 Vrhnika
– Josip Globevnik, Trnovska ulica 2, 1000 Ljubljana
– Boštjan Žekš, Poštna ulica 4, 1360 Vrhnika
– Matej Brešar, Kosarjeva ulica 47b, 2000 Maribor
– Zoran Mezeg, Koprska 2a, 1000 Ljubljana.
Št. 0070-7/2017/3
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
EVA 2017-3330-0008
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost