Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

449. Sklep o določitvi cene najema grobnega polja in mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice, stran 1478.

  
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki (Uradni list RS, št. 62/16) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 20. redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene najema grobnega polja in mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice 
I. Cena najema grobnega polja na pokopališčih v Beli Cerkvi, Slapih in Šmarjeti
1. člen 
Cena najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Šmarješke Toplice znaša letno:
– prostor za enojni grob
20,00 €,
– prostor za dvojni grob
35,00 €,
– prostor za otroški grob
0,00 €,
– prostor za žarni grob
15,00 €.
V ceni je vključen DDV.
2. člen 
Najemnine so namenska sredstva za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter stroškov manjših investicijskih posegov, ki zajemajo obratovanje, vzdrževanje in upravljanje pokopališča.
II. Cena najema mrliške vežice v Beli Cerkvi, Slapih in Šmarjeti
3. člen 
Cena najema mrliške vežice na območju Občine Šmarješke Toplice za vsak začeti koledarski dan uporabe znaša:
– 1 dan
30,00 €,
– 2 dni
40,00 €,
– 3 dni
50,00 €.
V ceni je vključen DDV.
4. člen 
Z najemnino iz 3. člena tega sklepa se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in ostale, z uporabo mrliške vežice povezane komunalne stroške.
5. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, številka 032-0001/2016-21 z dne 26. 2. 2016.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017.
Št. 354-0021/2015-3
Šmarjeta, dne 15. februarja 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost