Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

105. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, stran 421.

  
Na podlagi določil Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami – ZZ), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 s spremembami – Zmed – UPB1), Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 – ZRTVS-1 s spremembami in dopolnitvami) ter 22. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 s spremembami in dopolnitvami) je Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija na predlog generalnega direktorja ter ob predhodnem soglasju Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija z dne 28. 11. 2016 dne 21. 12. 2016 na 28. redni seji sprejel
S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija 
1. člen 
(dopolnitev 72. člena – uredniško-producentske enote, ki sestavljajo programsko-produkcijsko enoto Televizije Slovenija)
72. člen Statuta se dopolni tako, da se druga alineja prvega odstavka dopolni tako, da se za vejico doda besedilo, ki se glasi:
»ki vključuje poseben nacionalni program, namenjen parlamentarnim vsebinam Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles (parlamentarni program).«
2. člen 
(veljavnost) 
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Nadzorni Svet Radiotelevizije Slovenija 
Peter Grašek l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost