Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

VL 122914/2015 Os-1077/16, Stran 329
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, ki ga zastopa Evgen Zadnik, Čopova 11, Ljubljana, proti dolžnici Ireni Povalej, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 173,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Ireni Povalej, Zaloška cesta 69, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2015

AAA Zlata odličnost